Kvalita

  • Dexion - kvalita - ISO9001

Kvalita

Kvalita je prioritou podnikovej kultúry skupiny Constructor Group a spoločnosť je plne zaviazaná poskytovať vysokokvalitné produkty a služby v rámci každej svojej aktivity. Robíme všetko pre to, aby sme našim zákazníkom poskytovali excelentné služby pred, počas, či po dodaní jedného z našich mnohých skladových produktov a to vždy s cieľom prevýšiť ich očakávania.   

Sme držiteľom uznávanej akreditácie kvality ISO 9001, čo zahŕňa dizajn, poskytovanie a inštaláciu skladových riešení. Pri našich tímoch technikov si môžu byť naši zákazníci istí, že bolo vynaložené maximálne úsilie na zabezpečenie plnej kvality.  

Skupina Constructor Group sa usiluje o neustále zdokonaľovanie skrze politiku kontinuálnych investícií do školení a technológií, čo je tiež podčiarknuté tou najlepšou technickou podporou a odbornosťou manažmentu. Náš Obchodný manuál je k dispozícii a my budeme veľmi radi, ak budeme môcť prediskutovať ktorýkoľvek z jeho elementov s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.