Zdravie a bezpečnosť

  • Zdravie a bezpečnosť - Dexion

Zdravie a bezpečnosť

Existujú jasné etické a právne dôvody mať pevné zdravie a bezpečnostné princípy, avšak skupina Constructor Group si taktiež uvedomuje pozitívny efekt, ktorý to má na celkový výkon v biznise. Existujú jasné výhody poskytnutia bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre náš personál, v snahe redukovať výskyt nehôd a chorôb. Je nesmierne dôležité, aby sme udržali adekvátnu úroveň zdrojov na zabezpečenie a uchovanie princípov zdravia a bezpečnosti v rámci organizácie, keďže táto oblasť je pre nás absolútnou prioritou.  

Pozitívna kultúra sa v spoločnosti vyzdvihuje a je aktívne podporovaná senior manažmentom.  S rozvojom našich obchodných aktivít sa prispôsobujeme a meníme naše procesy, aby sme sa uistili, či sú otázky zdravia a bezpečnosti náležite rešpektované.