Legal information

Legal information

Vitajte na webovej lokalite skupiny Gonvarri Material Handling, ktorej je spoločnosť Dexion súčasťou. Váš prístup k tejto lokalite a jej používanie podlieha určitým podmienkam používania lokality a všetkým príslušným zákonom a predpisom. Prístupom na túto stránku, jej prehľadávaním a/alebo používaním potvrdzujete, a to bez obmedzenia alebo kvalifikovania, že ste si prečítali, porozumeli ste a súhlasíte s tým, aby ste boli týmito podmienkami používania viazaní bez obmedzenia alebo kvalifikovania a že budete konať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.

Ďalej potvrdzujete, že akékoľvek iné dohody medzi vami a ktoroukoľvek spoločnosťou zo skupiny Gonvarri Material Handling sa nahradzujú, pokiaľ ide o tento predmet. Ak nesúhlasíte a neprijímate tieto podmienky používania, a to bez obmedzenia alebo kvalifikovania, zakazuje sa vám prístup a používanie tejto lokality a žiadame vás, aby ste láskavo okamžite túto lokalitu opustili.

Podmienky používania       Zásady ochrany súkromia

Kliknite sem a zobrazia sa Zmluvné podmienky predaja vo formáte pdf

Ak budete mať akékoľvek problémy alebo otázky týkajúce sa tejto lokality, kontaktujte nás na adrese enquiries@dexion.co.uk alebo na čísle +44870 224 0220