Paletové regály - Drive-in - Deepstore

Popis

Paletové regály - Drive-in - Deepstore

Ideálna voľba pre skladovanie veľkých objemov  toho istého typu tovaru: Váš existujúci priestor môže byť využitý až o 90% efektívnejšie ako so štandardným konvenčným paletovým systémom.

Vhodný pre tovar, ktorý môže byť uskladnený na paletách za sebou, alebo na sebe. Palety sú stohované princípom first-in, last-out na vzperách pripevnených na oboch stranách drive-in kanálu. Toto znamená, že jednotlivé palety nie sú individuálne prístupné. Ale ako forma blokového stohovania, regálové systémy drive-in významne zvyšujú skladovú kapacitu. V dôsledku tohto, existujúci priestor môže byť využitý až o 90% efektívnejšie ako s konvenčnými paletovými regálovými systémami.

Systém Drive-in eliminuje potrebu manipulačných uličiek. Vysokozdvižný vozík umiestňuje palety na zvodidlá/koľaje umožňujúc, aby boli rady stohované vedľa seba. Drive-in systém od Dexion poskytuje bezpečný a efektívny ekvivalent blokového stohovania pre tovar, ktorý je príliš krehký alebo nestabilný na to, aby bol uskladnený na sebe.

Výhody

•    Skladovanie s vysokou hustotou – maximalizácia kubického priestoru
•    Viac paliet na meter kubický ako pri ktoromkoľvek inom skladovom systéme
•    Nízka skladová fluktuácia – vhodný pre sezónny tovar
•    Ideálny pre chladiarenské skladové aplikácie
•    Prístupný na báze princípu First-In, Last-Out
•    Vhodný pre objemový tovar toho istého druhu

Rozsah

Paletové regály - Drive-in - Deepstore

Hladké paletové zvodidlá/koľaje poskytujú bezpečný a únosný povrch bez prekážok. Zvodidlá/koľajnice nesú podpery, ktoré sú uchytené do stojok. Rovnako ako bežné rýchlo uzamykateľné (Speedlock) nosníky, aj oni sú nastaviteľné po 50 mm a zaistené automatickým bezpečnostným zámkom. Svetlo sfarbené paletové zvodidlá pomáhajú obsluhe manipulačnej techniky umiestniť tovar rýchlo a presne.

Špecifikácia

Paletové regály - Drive-in - Deepstore

Váška do 30 m

Zaťaženie bunky viac ako 30 ton

Váha ukladaného tovaru do 5 ton

Výška ukladaného tovaru do 3500 mm

Šírka ukladaného tovaru do 5000 mm