Nosník I-Beam

Popis

Nosník I-Beam

Systémy paletových regálov Dexion P90 Silverline prinášajú úplne nový a inovatívny prístup ku konštrukcii paletových regálov. Nový profil nosníka v tvare písmena „I“ ponúka environmentálne priateľskú výrobu, vylepšenie viditeľnosti označení, zvýšenie bezpečnosti skladu a zároveň stále prináša rovnakú vysokú kvalitu, vynikajúci výkon a efektivitu, ktoré sa svet naučil očakávať od všetkých výrobkov spoločnosti Dexion.

Nosník I-Beam P90 je vybavený univerzálnosťou, silou a spoľahlivosťou. Je navrhnutý na naplnenie najprísnejších požiadaviek všetkých európskych noriem a je v súlade aj s predpismi UK SEMA o procesoch pre paletové regály.

Bez ohľadu na to, aký druh paliet používate, či už euro palety, hubové palety Chep, jednorazové palety, drevené alebo plastové, palety z pletiva alebo prepravníky – nosník I-Beam sa dokáže vždy prispôsobiť požadovaným formátom v rámci šírky, hĺbky a výšky.

Vďaka dostupným výškam od 1,5 m do 30 m sa najoptimálnejším spôsobom využije aj fyzický priestor vášho skladu.

Výšku do 15 m je možné dosiahnuť pomocou jednodielnych podpier.

Nosníky P90 s profilom v tvare písmena „I“ poskytujú koncovým používateľom rôzne výhody. Mnohouhlový profil poskytuje dokonalú viditeľnosť označení vo vysokej alebo nízkej úrovni a s označeniami sklonenými smerom k obsluhujúcemu pracovníkovi.

Nosník I-Beam, ktorý bol pôvodne vyvinutý pre automobilový priemysel, využíva najmodernejší systém pripojenia „Tox“.

Tento systém využíva kombináciu dierovania a matíc na spojenie nosníkovej časti a koncovej spojky, čo vytvorí silné a robustné spojenie medzi kovom komponentov, vďaka čomu je spojenie také silné, ako akýkoľvek zváraný spoj, a to bez súvisiacich environmentálnych problémov.

Odolné voči budúcnosti

Použitie vopred galvanizovanej ocele poskytuje v porovnaní s bežne natretými výrobkami výrazne vylepšenú a oveľa odolnejšiu povrchovú vrstvu. Po poškriabaní sa povrchová vrstva sama chráni odstraňovaním a obmedzovaním korózie. Vďaka vopred galvanizovaným podperám bola spoločnosť Dexion niekoľko rokov lídrom na trhu a teraz robíme to isté vďaka nosníkom.

Bezpečnosť

Nosník I-Beam

 

Dexion I-Beam side on in a warehouse showing the profile of the beam       Dexion I-Beam connector showing the safety red locking pin in place

Profil nosníka Silverline a konštrukcia jeho spojok umožňuje dosiahnutie užších hĺbok rámu, ako pri bežných paletových regáloch. Toto vedie k zvýšeniu šírky uličky medzi podperami a tým sa znižuje náchylnosť na poškodenie vysokozdvižnými vozíkmi.

Vodičom vysokozdvižných vozíkov odporúčame, aby palety podľa požiadaviek kódexu postupov neumiestňovali do blízkosti podpier a vedľa ramien spojky nosníka, čím zvýšia bezpečnosť paletového uskladnenia.

Poistné kolíky sú dôležitým bezpečnostným prvkom akejkoľvek paletovej regálovej konštrukcie a zabezpečujú správne umiestnenie spojok.

Prítomnosť poistného kolíka P90 môžete jednoducho identifikovať vďaka jeho červenej farbe, čo prináša okamžite rozpoznateľné potvrdenie jeho prítomnosti.