Carton Flow - picking unit

Opis

Carton Flow - picking unit

„Carton flow“ od Dexion je dôležitou súčasťou v reťazci dodávok súčiastok na montážnych linkách a linkách pásových dopravníkov.

Manipulačné miesto pozostáva z regálu doplneného o naklonenú valčekovú dráhu, ktorá sa používa na transport komponentov na montážnu jednotku. Valčekové dráhy sa taktiež môžu využívať v skladoch ako súčasť celkového logistického procesu. Nakladanie na jednej strane a vykladanie na strane druhej podľa princípu FIFO (First in first out).

Systémy Dexion carton flow sa konštruujú buď ako stacionárne jednotky, alebo môžu byť doplnené o uzamykateľné kolieska/koľaje  pre rýchle a jednoduché dispozičné zmeny v sklade. Nakladanie a vykladanie sú rozdelené do dvoch samostatných uličiek a manipulácia tak môže prebiehať bez prerušenia.

Regály sú nastaviteľné a navrhnuté z ergonomického uhľa pohľadu tak, aby umožnili efektívnu manipuláciu pre pracovníkov.

Skladovanie pomocou systémov carton flow má obrovské ekonomické výhody vďaka skutočnosti, že tovar je skladovaný vo vysokej hustote, čím šetrí priestor v porovnaní s tradičnými skladovými metódami, pričom taktiež redukuje manipulačné vzdialenosti a časy medzi skladovými policami a vykladacím čelom systému.

Produkty

Carton Flow - picking unit

Systém carton flow môže byť postavený ako samostatná jednotka, voľne stojaci, s alebo bez koliesok, alebo ako integrovaný do paletového regálu, niekedy na nižších úrovniach pod masou tovaru.

Možnosť nastaviť police a trate koliesok tak, aby vyhovovali rôznym požiadavkám,  robí systém vhodným pre rozličné veľkosti a hmotnosti balení. Modulárny systém v kombinácii s jednoduchou a rýchlou inštaláciou umožňuje v prípade potreby zmien v dispozícii skutočne jednoduché prestavenie.

Šírka tratí môže byť nastaviteľná v rozostupoch 11,5 mm. Trate koliesok sa dodávajú s koľajovým vedením, aby zjednodušili zakladanie.  Deliace priečky vedú tovar v priamych linkách, aby nedošlo k poškodeniu. Kolieskové koľaje sa vyrábajú z pozinkovaných oceľových profilov a valčeky sú vyrábané z vysokokvalitného polyetylénu.

Základ systému carton flow má byť modulárny a ľahko meniteľný. Počet úrovní regálu je možné prispôsobiť v závislosti na metóde manipulácie s tovarom, manuálnej alebo pomocou vysokozdvižného vozíka.