Nosník I-Beam P90 Silverline: Danske Fragtmænd, Dánsko

  • Constructor-Denmark_Danske-Fragtmaend_1
  • Constructor-Denmark_Danske-Fragtmaend_4
  • Constructor-Denmark_Danske-Fragtmaend_2
  • Constructor-Denmark_Danske-Fragtmaend_3

Nosník I-Beam P90 Silverline: Danske Fragtmænd, Dánsko

Logistické stredisko neďaleko druhého najväčšieho dánskeho mesta Århus, obsahuje 106 000 štvorcových metrov skladov, terminálov, administratívy a priestorov pre dlhé výrobky. Tri zo siedmych budov kúpila spoločnosť Danske Fragtmænd Århus.

V každom z jej skladov sa s výrobkami manipuluje odlišne a paletové regály teda tvoria ústredné miesto, kde logistika potrebuje logický a bezpečný systém manipulácie.

Riešenie: 

Tento projekt vyžadoval dodanie paletových regálov P90 a prenosných kancelárií pre štyri sklady, pričom každý z nich má 2 000 m2.

Galvanizované paletové regály P90 sa ťahajú do výšky 7,5 metra a ich celková kapacita je 10 982 miest na palety. Toto riešenie umožňuje prípadne rozšírenie o ďalšiu podpornú úroveň, čo by v prípade potreby v budúcnosti poskytlo priestor pre ďalších 2 500 paliet. Do tejto inštalácie by sa potom zmestilo 125 000 ton tovaru.  Pre kancelársky priestor dodala spoločnosť Constructor Danmark do každého skladu celkovo 14 prenosných kancelárií.

Prenosná kancelária sa do vášho skladu dodáva ako inštalácia typu plug-and-play, ktorá je pripravená na okamžité použitie. Prenosnú kanceláriu môžete využívať na viacero účelov: pracovisko, konferenčná miestnosť alebo oddychová miestnosť.  

Kapacity: 

Výška inštalácie:

7,5 m

Počet miest na palety:

10 982  (potenciálne 13 400)

Počet prenosných kancelárií:

14