I/S Danlaser, Skals

  • Danlaser_1
  • Danlaser_2
  • Danlaser_3
  • Danlaser_4
  • Danlaser_5

I/S Danlaser, Skals

V priebehu rokov sa rast zvyšoval a výsledkom bolo, že potreba rozšírenia priestoru na výrobu a uskladnenie bola stále naliehavejšia. 

Keď sa začali používať nové výrobné priestory, na spoluprácu pri navrhovaní tohto priestoru bola prizvaná spoločnosť Constructor.

Riešenie:

Pomocou deliaceho systému Cassette900 bolo vytvorených 14 zváracích kabín. Okrem toho bola na zváranie nehrdzavejúcej ocele vyrobená uzatvorená a prachuvzdorná zváracia miestnosť. Systém Cassette900 má niekoľko výhod – ide o modulárny systém, ktorý sa ľahko rozoberá a znovu skladá na novom mieste. Jeho rozšírenie je jednoduché a pri použití na prenos vybavenia, nástrojov, políc atď. prináša silné a stabilné riešenie. Vzhľadom na to, že systém Cassette900 je vyrobený z nehorľavých materiálov – ocele, sadrokartónu a minerálnej vaty – protipožiarna ochrana je dokonalá.

Kapacity:

Počet zváracích kabín:             14

Počet zatvorených zváracích miestností:    1