Antibiotice SA, Rumunsko

Antibiotice SA, Rumunsko

Spoločnosť Antibiotice SA je najväčší výrobca farmaceutických výrobkov v Rumunsku. Vyrábajú viac ako 120 typov liekov, ktoré pokrývajú široké spektrum terapeutických oblastí, najmä lieky na srdce, antibiotiká, centrálny nervový systém a lieky na zažívací systém. 

Spoločnosť Antibiotice je taktiež jedinou spoločnosťou, ktorá v Rumunsko vyrába lieky pomocou biosyntézy.

Ako najväčší výrobca liekov v Rumunsku potrebovala spoločnosť Antibiotice moderný skladovací priestor navrhnutý na uskladnenie základných surovín, ako aj hotových výrobkov.

Riešenie:

Ako najlepšia spoločnosť na túto úlohu bola zvolená spoločnosť Dexion. Napriek tomu, že išlo o malý projekt, inštalácia spoločnosti Antibiotice Iasi z toho pohľadu, že bolo kriticky dôležité, aby získala bezpečný a cenovo prístupný skladovací systém, ktorý bude základom pre niektoré najdrahšie, najchúlostivejšie a vysoko prchavé zdravotnícke výrobky.

Kapacity:

Výšky regálov: 2 300 mm a 4 100 mm
Dĺžky modulov: 1 825 mm a 2 700 mm