Swegon AB, Švédsko

  • Swegon_1

Swegon AB, Švédsko

Spoločnosť Swegon je jedným z hlavných európskych dodávateľov interiérových klimatizačných riešení. S vysokým stupňom výskumu a vývoja zvyšuje spoločnosť Swegon kvalitu a trhový podiel vďaka konceptu, ktorý je založený výlučne na riešeniach pre chladenie, kúrenie a vetranie.

Spoločnosť Swegon je verným zákazníkom spoločnosti Constructor a všetky skladovacie výrobky dodávala spoločnosť Constructor, a to paletové regály, ako aj policový systém Hi280. Montážna linka je vybavená gravitačnými regálmi pre voliteľný výber objednávok a ergonomickú manipuláciu. Nová zásielková hala je vybavená inštaláciou mobilných paletových regálov MOVO.

Riešenie:

Vo všeobecnosti sa spoločnosť Swegon pozerá na každú časť spoločnosti z pohľadu možných vylepšení uskladnenia a spracovania.Vysoká úroveň ekologického myslenia a nákladové povedomie presvedčili spoločnosť Swegon, aby investovala do kompaktného skladovacieho riešenia MOVO, a to z dôvodu úspory priestoru a dosiahnutia kvalifikovanej manipulácie s výrobkami.

Kapacity:

Inštalácia MOVO v zásielkovom oddelení má hĺbku 38 m a nosnosť 119 ton na mobilné zariadenie. Výška 8 m a nosnosť úrovne 4 tony.

Paletový regál P90 na uskladnenie oceľových tabúľ obsahuje 2 vystužujúce stĺpy plus 2 ďalšie nosníky na každú úroveň, a to z dôvodu zvládnutia vysokých zaťažení, 4 tony na úroveň. Výška 4 m.