Hansa Print, Fínsko

  • P90_ref_Hansa_print_1
  • P90_ref_Hansa_print_2
  • P90_ref_Hansa_print_3
  • P90_ref_Hansa_print_4

Hansa Print, Fínsko

Ťažké palety s papierom sa v spoločnosti Hansaprint ukladajú do paletových regálov P90 s posunom dozadu s paletovým tokom typu „posledný dnu, prvý von“ (LIFO) – a s paletovým tokom typu „prvý dnu, prvý von“ (FIFO). 

Vzhľadom na to, že ide o najväčšiu tlačiareň časopisov vo Fínsku s obrovskými požiadavkami na objem výroby a flexibilitu logistiky, činnosti sa vykonávajú pomocou automatických vysokozdvižných vozíkov.

Papier používaný v tlačiarni sa dodáva v kotúčoch, ktoré sa ukladajú na podlahu a potom sa na paletách presúvajú do tlačiarenských strojov, kde sa menia na vytlačené hárky. Hárky sa pomocou regálov LIFO, ktoré sa nachádzajú vedľa výrobných liniek, ukladajú na miesta prechodného uskladnenia. Dokončené výrobky sa pred odoslaním balia a ukladajú v regáloch paletového toku (FIFO).

Riešenie:

Z dôvodu dosiahnutia maximálnej logistickej kapacity sa regály pre hárky a hotové výrobky nachádzajú v blízkosti výrobných liniek.

Základom bol dostupný priestor a preto si z dôvodu maximalizácie priestoru spoločnosť Hansaprint zvolila možnosť dynamického aktívneho uskladnenia paliet (LIFO a FIFO). 

Prechodné uskladnenie sa nachádza v regáloch LIFO v priamom susedstve výrobného procesu. Automatické vysokozdvižné vozíky nakladajú a vyberajú palety potrebné pre proces tlače.

Regály FIFO sa používajú na uskladnenie hotových výrobkov. Automatické vysokozdvižné vozíky nakladajú palety s hotovými výrobkami v regáloch FIFO a vykladanie sa vykonáva na druhom konci regálov paletového toku, a to priamo do oblasti odoslania.

Dynamické paletové regály a automatické vysokozdvižné vozíky tvoria v rámci tlačiarne podstatnú časť logistickej stratégie. Sklad je decentralizovaný podľa požiadaviek výrobného toku maximálnym priestorovo úsporným spôsobom. Vďaka úplnej automatizácii všetkých procesov je preprava medzi všetkými regálovými zostavami neprerušovaná. Preto je dôležité, aby všetko vybavenie a regály fungovali mimoriadne dobre.

Kapacity:

Regály LIFO:

Výška 5 m
5 paliet v pohybe na 4 úrovniach
1 420 ks miest na palety
Nosnosť 250 – 1 000 kg/paleta

Regály FIFO:

Výška 4,5 m

7 paliet v pohybe na 3 úrovniach
903 ks miest na palety
Nosnosť 250 – 1 000 kg/paleta