Stema Engineering A/S – Dánsko

  • Constructor-Denmark_Stema-Engineering_1
  • Constructor-Denmark_Stema-Engineering_2
  • Constructor-Denmark_Stema-Engineering_3

Stema Engineering A/S – Dánsko

Spoločnosť Stema trpela vážnym nedostatkom priestoru vo svojom sklade. Daná oblasť obsahovala veľké množstvá paletových regálov, ktoré pokrývali značné vzdialenosti. Doba cesty pred úkonom výberu bola dlhá a celý proces bol neefektívny.

Od skladu sa požadovalo dodanie komponentov na vykonávanie montážnych úloh a pre potreby prebiehajúcich predajných a servisných činností sa vyžadoval výber. Každý deň sa odosielali a prijímali veľké množstvá komponentov, čo malo v sklade za následok vysokú úroveň aktivity.

Riešenie: 

Do výrobnej oblasti sme k stene skladu umiestnili skladovacie stroje TORNADO. V tejto stene sme vytvorili otvor, ktorý sa zhoduje s rozmermi priečelia na výber systému TORNADO. Systém TORNADO sme mohli rovnocenne umiestniť aj z vonkajšej strany budovy. Takéto riešenie by umožnilo použitie stroja s dvojnásobnou výškou (15 metrov).

Stroj TORNADO výrazne zmenšil potrebný podlahový priestor a zabral len 13 m2, ale aj tak obsahoval všetky súčasti, ktorých uloženie pôvodne zaberalo 170 m2.

Stroj TORNADO znížil časy výberu a zlepšil spracovávanie objednávok.

Kapacity:

Výška stroja Tornado: 7,5 metra
Šírka priehradky: 4 metre
Počet priehradiek: 65
Použitý podlahový priestor: 13 m2