Volvo PV, Švédsko

  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_3
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_1
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_2

Volvo PV, Švédsko

Keď spoločnosť Volvo potrebovala zvýšiť efektivitu pre oddelenie výberu v sklade, obrátili sa na systémy kartónového toku od spoločnosti Dexion.

Závod spoločnosti Volvo, výrobca automobilov, v meste Gothenburg, spolupracuje s CIP na neustálom vylepšovaní všetkých fáz životného cyklu výrobkov v sklade.

Kritické je načasovanie dodania výrobku/položky do montážneho závodu. Novovyvinuté dynamické skladovacie riešenie výrazne zvýšilo rýchlosť, kvalitu a internú logistiku oddelenia.

Regálové jednotky s valčekmi sme vyrobili a dodali za účelom použitia vedľa montážnych liniek, čo prináša efektívny výber objednávok a vykladanie výrobkov. Tieto regály sa dodávajú s uhlovými valčekovými pásmi – gravitácia poskytuje energiu, čím vytvára rýchle, ergonomické a energeticky efektívne riešenie pre optimálnu prezentáciu tovaru na čelnej strane výberu.

Riešenie:

Spoločnosť Volvo chcela vytvoriť systém, v ktorom by sa mohla zvýšiť efektivita na montážnej stanici. Z dôvodu rôznorodosti modelov vozidiel na montážnej linke bola potrebná požiadavka na rýchle zavedenie zmien a flexibilitu. Tento nový koncept výberovej stanice sa stal dôležitou súčasťou spracovania a montáže vozidiel v spoločnosti Volvo, a to vďaka kratším časom výberu a skráteniu časov zmeny.

Kapacity:

  • Počet výrobkov uskladnených a spracovaných na každej výberovej stanici: 1700
  • Počet paletových miest v pojazdom sklade: 5660
  • Počet výberových staníc: 80, každá so 4 úrovňami a 50 kolesovými pásmi.