Nissan-Schenker Logistics, Švédsko

  • multitier_shelves_01
  • multitier_shelves_03
  • pallet_shelves_02
  • mesh_shelf_04

Nissan-Schenker Logistics, Švédsko

Keď spoločnosť Schenker Logistics potrebovala pomoc s uskladnením dielov pre vozidlá značky Nissan, obrátila sa na spoločnosť Constructor Group ohľadom dodania ich systémov políc a paletových regálov.

Spoločnosť Schenker Logistics je súčasťou skupiny Deutsche Bahn Group, jednej z najväčších logistických spoločností na svete. Externá logistika (3pl) je najrýchlejšie rastúcou oblasťou podnikania spoločnosti Schenker.

Spoločnosť Nissan si uvedomila výhody vyplývajúce zo získania externého partnera pre logistiku a uskladnenie a teraz má svoj centrálny sklad v spoločnosti Schenker Logistics v meste Gothenburg.

Sklad je rozdelený na 4 zóny, pričom sa v každej zóne uskladňujú diely určitého typu, a to na základe veľkosti a frekvencie.

  • Zóna 1 je vežová inštalácia vybavená paletovými regálmi P90, v ktorých sa uskladňujú objemné tovary, ako napríklad dvere, nárazníky a okná.
  • Zóny 2 a 3 predstavujú oblasť medziposchodia, pričom na prízemí sa uskladňujú tovary s vysokou frekvenciou a na hornej úrovni sa uskladňujú tovary s nízkou frekvenciou.
  • Zóna 4 je vybavená policovým systémom Hi280 s hĺbkou 1 000 mm pre dlhé a malé výrobky.

Riešenie:

Došlo k vykonaniu dôkladnej analýzy všetkých uskladnených výrobkov a pre všetky ovplyvňujúce parametre boli poskytnuté stanoviská, čo malo za následok vytvorenie týchto štyroch zón, pričom každá je vybavená štandardnými a aj špeciálnymi skladovacími riešeniami.

Paletové regály P90 sú postavené ako 3 podperové regály s hĺbkou 1 530 mm, čo prináša prístupnosť z oboch strán regálu.

Medziposchodie je vybavené policami Hi280 a veľkým počtom plastových nádob na uskladnenie viac ako 17 000 rôznych výrobkov.

Kapacity:

  • Zóna 1 – Inštalácia vežového paletového regálu s výškou 8,5 m vybavená mnohými jedinečnými riešeniami, vrátane pletivových políc (funkcia rozstrekovača) a rôzne typy vertikálnych rozdeľovačov.
  • Zóny 2 a 3 sa skladajú z medziposchodia s rozlohou 400 m² a nosnosťou 500 kg/m². V dolnej časti sa uskladňujú výrobky s vysokou frekvenciou výberu a hornej časti sa uskladňujú výrobky s nízkou frekvenciou.
  • Zóna 4 je vybavená policovým systémom Hi280 s hĺbkou 1 000 mm.

Zóny 2 až 4 sa skladajú celkovo zo 6 955 políc, čo sa rovná 8 972 m políc s 3 800 plastovými košmi na uskladnenie malých dielov.