Storewell, Švédsko

  • Storewell_1

Storewell, Švédsko

Koncept spoločnosti Storewell je dodávanie priestoru na dočasné použitie na základe krátkodobých alebo dlhodobých kontraktov. Mali prázdnu budovu, ktorá potrebovala úpravu, aby splnila požiadavky zákazníkov.

Dom spoločnosti Storewell bol voľne stojaca prázdna budova. Spoločnosť Dexion túto budovu zmenila poskytnutím uskladnenia na rôznych úrovniach a vytvorila samostatné bezpečné oblasti, ktoré sú dostupné na použitie spoločnosťou Storewell.

Riešenie:

Naše riešenie premenilo prázdnu budovu na dve úrovne, čo vytvorilo plochu 1 620 m² rozdelením priestoru horizontálne pomocou inštalácie medziposchodia s nosnosťou 500 kg/m².

Prístup na druhú úroveň bol dostupný pomocou schodiska alebo výťahu. Jednotlivé priestory sa vytvárali na oboch úrovniach, a to inštaláciou pohyblivého deliaceho systému z jednovrstvovej ocele. Jednoducho to môžete nastaviť na zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti jednotlivých jednotiek tak, aby splnili konkrétne požiadavky zákazníka.

Kapacity:

Medziposchodie 810 m². Nosnosť 500 kg/m²

Pohyblivý deliaci systém bol navrhnutý na vytvorenie modulov miestností z vopred vyrobených samostatných oceľových deliacich systémov so špeciálnymi uzamykateľnými dverami.