Moens Verpakkingen, Belgicko

  • Moens_Verpakkingen_2
  • Moens_Verpakkingen_1

Moens Verpakkingen, Belgicko

Keď spoločnosť Moens Verpakkingen hľadala dočasné riešenie na problém s uskladnením baliaceho materiálu, zvolili si mobilné paletové regály Movo.

Tento baliaci materiál potrebovali uskladniť vo vlastnom sklade predtým, ako mohli začať práce na novom rozšírení.

Riešenie: 

Pre tento existujúci sklad sa navrhlo, že skladovaciu kapacitu spoločnosti Moens by zvýšil mobilný regálový systém. Za jediné riešenie problému s rôznymi veľkosťami uskladnených výrobkov boli zvolené mobilné paletové regály MOVO.

Pri montáži koľajníc vyriešila spoločnosť Dexion aj problém zlého stavu existujúcej podlahy, aby tým zaručila hladkú prevádzku mobilných regálov. 

Kapacity: 

Počet miest na palety:

900 paliet

Počet na výšku:

3 palety

Dĺžka zberača:

37,50 metrov (v dvoch častiach)