EnergiMidt A/S, Dánsko

  • Constructor-Denmark_Energimidt_4
  • Constructor-Denmark_Energimidt_1
  • Constructor-Denmark_Energimidt_5
  • Constructor-Denmark_EnergiMidt_2
  • Constructor-Denmark_Energimidt_3

EnergiMidt A/S, Dánsko

Spoločnosť EnergiMidt je moderná energetická a širokopásmová spoločnosť, ktorá je výsledkom zlúčenia troch spoločností zaoberajúcich sa elektrinou, ku ktorému došlo v roku 2002. 

Nový sklad pre spoločnosť EnergiMidt bol určený pre jej divíziu pouličného a dopravného osvetlenia a tento sklad pozostával z plochy 2 000 štvorcových metrov. Budova bola optimalizovaná na uskladnenie na výšku, na šírku a aj na dĺžku. 

Vďaka kombinácii statických a mobilných paletových regálov teraz majú dostatočnú kapacitu na zvládnutie výberu, prechodného uloženia a vzdialeného uskladnenia. Fyzická organizácia všetkých druhov tovaru a elektronický lokalizačný systém, ktoré boli taktiež nainštalované, zároveň znížili čas strávený vyhľadávaním a manipuláciou s tovarom.

Riešenie: 

Statické paletové regály obsahujú 550 miest na palety s rýchlym a úplným prístupom. Mobilné paletové regály obsahujú takmer 1 000 miest na palety a používajú sa na uskladnenie menej často používaných tovarov. Na úroveň podlahy sme nainštalovali niekoľko paletových odpružení. Prístup k nim je jednoduchý a umožňujú výber z paliet bez rizika zranenia chrbta. Nainštalovali sme vákuový zdvihák, ktorý sa používa na zdvíhanie nákladov presahujúcich 20 kg.

Na druhom konci skladu ponúka inštalácia viacvrstvových políc Hi280 viac ako 3 300 policových metrov skladového priestoru. Zároveň sa na manipuláciu a uskladnenie stožiarov osvetlenia a káblových bubnov používajú regály s vonkajšími galvanizovanými konzolovými nosníkmi a regály na káblové bubny.

Kapacity: 

Počet miest na palety:

1550

Počet metrov políc:

3300