Skip to main content

Complete Storage Solutions

Dexion makes your life a little easier

Dexion Pallet Racking - Complete Storage SolutionEfektivní skladování je základem každého provozu. Ať už se jedná o suroviny používané při výrobě nebo hotové výrobky čekající na odběratele, každý z nich musí být bezpečně a efektivně naložen, uskladněn, vyskladněn, vyložen a odeslán na další etapu své cesty.

Pokud máte za úkol zřídit nový systém nebo aktualizovat či modernizovat stávající, je třeba učinit řadu rozhodnutí: od zajištění toho, aby systém splňoval platné předpisy s ohledem na zdraví, bezpečnost a plánování, až po výběr systému a dalších komponent, které zajistí maximální efektivitu vašeho konkrétního provozu.

Complete Storage Solutions - DexionPři tolika rozhodnutích a prvcích, které je třeba zvážit, může být získání nabídek od různých dodavatelů časově náročné, a proto se vyplatí mít na své straně odborníka. Odborné znalosti společnosti Dexion spočívají ve výrobě a dodávkách základních komponent každého skladovacího systému.

Její odbornost spočívá také v rozvíjení partnerství a vztahů se správnými výrobci doplňkových položek, jako jsou sprinklerové systémy, mezaniny, dopravníky, označování a značení. Díky této spolupráci společnost Dexion vytvořila a nainstalovala tisíce kompletních skladovacích systémů po celé Velké Británii a Evropě. Tím, že společnost Dexion poskytuje komplexní služby a stará se o veškeré nákupy a řízení celého projektu, vám může usnadnit život.

Hledáte komplexní řešení? Podívejte se, jak vám může Dexion pomoci.