Skip to main content

Výzvy, ktorým čelí odvetvie rybného hospodárstva, znamenajú, že potrebujete skladovacie riešenia, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť a ktoré umožňujú rýchly prístup do rýchlo sa pohybujúceho prostredia. Bezproblémové a efektívne skladovanie a logistika sú rozhodujúce pri poskytovaní morských plodov na globálny trh.

Rybársky priemysel sa usiluje o rozvoj modernej, efektívnej a udržateľnej výroby a skladovania morských živočíchov.

K hlavným výzvam, ktoré zdieľajú odvetvie akvakultúry a rybárske flotily, patria:

 • Rýchlo sa pohybujúci tovar a tovar podliehajúci skaze vyžadujúci rôzne spôsoby skladovania
 • Sezónne vplyvy
 • Chladené a mrazené tovary môžu byť potrebné pod jednou strechou
 • Správa zásob FIFO (First-In First-Out)
 • Vysledovateľnosť a hygiena výrobkov
 • Presun objemných predmetov s rôznou hmotnosťou

 

Zvýšte úložnú kapacitu mobilnými paletovými regálmi

Prostriedky v chladiarenských skladoch môžu byť nákladné na prevádzku, preto je zvyčajne potrebné husté riešenie skladovania. Mobilné paletové regály ponúkajú ideálne riešenie.

 • Na elektronických mobilných základniach sa vytvorí prístupová ulička na výber tovaru
 • Značne zvyšuje úložnú kapacitu
 • Prístup k jednotlivým paletám
 • Skladovanie s vysokou hustotou
 • Vyžaduje len jednu uličku
 • Rozsah teplôt medzi -30 ° C a +40 °

 

Dosiahnite úložisko First-In First-Out so Spádovými regálmi

Spádové regály sú vhodné pre system skladovania FIFO, kde má váš tovar vysokú obrátkovosť a potrebujete rýchly prístup.

 • Palety sú umiestnené na spádové úložné dráhy
 • Gravitácia posunie paletu dopredu po valčekoch
 • Rýchlosť palety riadená sériou brzdových valčekov a zastavená zastavovacím zariadením
 • Vyžaduje len dve uličky, jedu na nakladanie a jednu na vyzdvihnutie
 • Využíva až o 60% menej podlahového priestoru ako bežné regály