Skip to main content
14070
Správa o udržateľnosti 2023

Správa o udržateľnosti od spoločnosti Gonvarri Industries je odrazom nášho záväzku k transparentnosti a vytváraniu dlhodobej hodnoty v rámci environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia. Správa zdôrazňuje významný pokrok v kľúčových oblastiach nášho plánu: diverzifikácia, vytváranie hodnôt, digitalizácia a udržateľnosť.