Skip to main content

Náš záväzok voči zdraviu a bezpečnosti našich zamestnancov a zákazníkov je zakotvený v našich pracovných postupoch.

Health & SafetyZáväzky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti

  • Bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov skupiny Gonvarri Material Handling je prvoradá; všetky priemyselné a kancelárske lokality budú mať účinné systémy riadenia bezpečnosti
  • Skupina Gonvarri Material Handling bude aktívne prispievať k vývoju technických noriem v rámci odvetvia Skladovacie Zariadenia
  • Skupina Gonvarri Material Handling bude spolupracovať iba s plne kvalifikovanými dodávateľmi montážnych prác
  • Gonvarri Material Handling bude podporovať výhody bezpečnostných kontrol pre našich zákazníkov
  • Skupina Gonvarri Material Handling poskytne našim zákazníkom aktuálnu dokumentáciu k produktom
  • Gonvarri Material Handling bude rešpektovať všetky platné štandardy a legislatívu k výrobkom a dodržiavať poistenie zodpovednosti za výrobok
  • Skupina Gonvarri Material Handling povzbudzuje našich zamestnancov a obchodných partnerov, aby oznámili akékoľvek zlyhanie zo strany skupiny Gonvarri Material Handling, jej dcérskych spoločností a zamestnancov a aby rešpektovali vyššie uvedené záväzky

Získajte viac informácií o našich službách, ktoré vám a vašej spoločnosti pomôžu s problémami v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.