Skip to main content

Vitajte na webovej lokalite skupiny Gonvarri Material Handling, ktorej je spoločnosť Dexion súčasťou. Váš prístup k tejto lokalite a jej používanie podlieha určitým podmienkam používania lokality a všetkým príslušným zákonom a predpisom. 

Prístupom na túto stránku, jej prehľadávaním a/alebo používaním potvrdzujete, a to bez obmedzenia alebo kvalifikovania, že ste si prečítali, porozumeli ste a súhlasíte s tým, aby ste boli týmito podmienkami používania viazaní bez obmedzenia alebo kvalifikovania a že budete konať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.

Ďalej potvrdzujete, že akékoľvek iné dohody medzi vami a ktoroukoľvek spoločnosťou zo skupiny Gonvarri Material Handling sa nahradzujú, pokiaľ ide o tento predmet. Ak nesúhlasíte a neprijímate tieto podmienky používania, a to bez obmedzenia alebo kvalifikovania, zakazuje sa vám prístup a používanie tejto lokality a žiadame vás, aby ste láskavo okamžite túto lokalitu opustili.

Ak budete mať akékoľvek problémy alebo otázky týkajúce sa tejto lokality, kontaktujte nás na adrese info@gonvarri-mh.com

Gonvarri Material Handling AS

Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Norway

Tel: +47 67 11 26 00