Skip to main content
6988
Bezpečnosť skladu - môžete si dovoliť riskovať?

Medzi najčastejšie príčiny pracovných úrazov patrí ľudský faktor. Nedostatočná údržba, nedostatočný tréning a neskúsenosť, všetko toto prispieva.