Skip to main content

Bez ohľadu na to, či potrebujete jednu regálovú regál alebo rozsiahlu inštaláciu systému, spoločnosť Dexion dodá včas a v perfektnom stave so zručnosťou a zdrojmi, ktoré vždy spĺňajú vaše náročné požiadavky.

Vďaka bohatému know-how v oblasti projektovania a inštalácie, Dexion
Vám môže ponúknuť celé spektrum produktov a služieb.

Spoločnosť Dexion bude s vami vždy spolupracovať, aby zabezpečila, že všetky naše regálové produkty sú:

 • Dodané v súlade s dohodnutými časovými lehotami
 • Dodané v bezchybnom stave

A pokiaľ ide o inštaláciu? Naši plne vyškolení a skúsení zamestnanci Vám nainštalujú vaše regály v súlade s vašimi požiadavkami, a potom ich odovzdáme po dokončení s príslušnou dokumentáciou.

Vo všetkých prípadoch riadenia projektov a inštalácie zohľadňujeme:

 • Rack Installation

  Vykonanie všetkých prác v súlade s dohodnutými metódami, pokynmi a špecifikáciami
  • Prácu v partnerstve s ostatnými dodávateľmi, aby sme vám poskytly najlepšie riešenie
  • Flexibilitu, aby sme vyhoveli prípadným zmeneným požiadavkám
  • Poskytovanie kompletnej dokumentácie a certifikácie v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Bezpečnosť & zhoda

Je samozrejmé, že pokiaľ ide o inštaláciu regálov, bezpečnosť je nevyhnutná.

Vo všetkých oblastiach, kde sa dodávajú a inštalujú naše produkty, naše tímy:

 • dodržiavajú miestne požiadavky a predpisy
 • vynakladajú maximálne úsilie na zabezpečenie bezpečných pracovných postupov vo všetkých oblastiach   plnenia projektov
 • zabezpečujú dodržiavanie osvedčených postupov v odvetví a miestnych právnych predpisov týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti

Čo hovoria naši klienti

"Our warehouse function was previously outsourced and we have wanted to bring it in-house for some time. Working with Constructor Sweden we have gained a number of advantages including obtaining better control of our warehouse logistics. Other anticipated benefits are reduced costs and improved conditions for our staff.”
- Sarah Lundqvist, Project Manager, Octapharma

Certifikáty a ocenenia