Skip to main content

Riešenie Constructor pre skladovanie potrubí zefektívni operácie spoločnosti Statoil

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Statoil
Krajina: Nórsko
Použité produkty/služby: Konzolové regály na mobilných podvozkoch

Požiadavky zákazníka

Statoil ukladá pracovné plošiny (13 metrov dlhé potrubia) vo svojom skladovom komplexe v nórskom Vestbase. Tieto potrubia sa používajú na ropných vrtných plošinách a majú za úlohu spájať tieto plošiny s vrtnými zariadeniami pod hladinou.

V skladovom komplexe spoločnosti Statoil boli tieto objemné a drahé potrubia uložené na viacerých miestach. To spôsobovalo problémy pri ich premiestňovaní, keďže neexistovalo jednotné riešenie skladovania ani jednotná metóda prípravy na ich prepravu na ropné plošiny.

statoil norway

Toto usporiadanie bolo časovo náročné a problematické - najmä vtedy, keď boli vykonávané pravidelné bezpečnostné prehliadky na skladovaných potrubiach.

Riešenie od Constructor

Statoil má dlhodobý pracovný vzťah so spoločnosťou Constructor, ktorý začal pred viac ako 25 rokmi. Constructor dodal počas tohto obdobia pre Statoil množstvo skladovacích riešení, pričom veľa z nich sa nachádzalo v skladovom komplexe vo Vestbase.

Constructor dokázal poskytnúť konzolový regálový systém inštalovaný na mobilných podvozkoch, ktorý spoločnosti Statoil ponúkol systematické riešenie na manipuláciu a údržbu týchto potrubí.

Tieto podvozky sa pohybujú na koľajniciach zabudovaných do betónovej podlahy.  Ovládajú sa pomocou ovládacích panelov na ich predných stranách alebo pomocou diaľkového ovládania.

Toto riešenie zaručilo, že pre všetky potrubia uložené vo Vestbase sa teraz používa jednotný skladovací systém - konzolové regály na mobilných podvozkoch poskytujúce jednoduchší priebeh bezpečnostných prehliadok a prepravu potrubí na ropné plošiny.

Výhody riešenia od Constructor:

  • Existujúci pracovný vzťah znamenal, že Constructor do detailov chápal požiadavky spoločnosti Statoil.
  • Systematické riešenie manipulácie a údržby potrubí.
  • Konzolové regály na mobilných podvozkoch zabezpečili jednotný systém skladovania a manipulácie s týmito objemnými a drahými potrubiami.

statoil norway

Výsledok

"Toto riešenie nám poskytlo množstvo výhod: získali sme rýchly prístup ku každému jednotlivému potrubiu a potrubia sa teraz skladujú v interiéri, takže inšpekcie sú oveľa jednoduchšie."

- Bjarne Brunsvik, Vedúci prevádzky, Statoil

O spoločnosti Statoil

Statoil je nórska nadnárodná ropná a plynárenská spoločnosť. Je jedným z popredných dodávateľov ropy a druhým najväčším dodávateľom zemného plynu na európsky trh. Statoil dodáva energiu z obnoviteľných zdrojov aj do Veľkej Británie prostredníctvom svojej veternej farmy Sheringham Shoal. www.statoil.com