Skip to main content

Zabezpečenie toho, aby vaše tímy pochopili dôležitosť bezpečnosti skladu, je bezpochyby jednou z vašich kľúčových priorít. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho tovaru a k nehode alebo zraneniu vášho personálu.

Každý člen vášho tímu, vrátane vašich skladových a prevádzkových manažérov, musí pochopiť, že je dôležité, aby ste boli vždy v bezpečí vo vašom zariadení, a zároveň si byť plne vedomí následkov v prípade že tomu tak nie je.

Našťastie naše kurzy a semináre sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že vaši ľudia budú vyškolení na všetky možné udalosti. Či už ide o seminár pre nový tím, obnovovací kurz pre existujúci tím, alebo jednoducho na zabezpečenie súladu s prísnymi legislatívnymi zmenami.

Aby sme to podporili, naše dôkladné školenia a semináre sa môžu konať v:

  • Našich kanceláriach
  • Vašich priestoroch na minimalizáciu cestovných výdavkov a prerušenia podnikania
  • Vhodnom inom mieste

Čo hovoria naši klienti

"It was ideal for them to design a custom-fit racking layout for our store. With the flexibility of the shelving depths we were able to maximise the space we had, leaving plenty of room for stock expansion."
- Danny Archer, Winchester Branch Manager, YESSS Electrical

Certifikáty a ocenenia