Skip to main content

Zabezpečenie prebiehajúcich bezpečných operácií znamená akceptovanie vašej zákonnej zodpovednosti, aby ste zabezpečili, že vaše skladovacie produkty budú pravidelne kontrolované a udržiavané. Naše skúsené tímy sú tu, aby vám pomohli.

Naše odborné tímy kvalifikovaných servisných a údržbárskych inšpektorov môžu byť na vašej strane; vykonávanie akýchkoľvek nápravných prác a poskytovanie nepretržitej údržby a podpory všetkých našich produktov vo vašom zariadení.

Chcete sa uistiť, že vaša prevádzka je vždy najbezpečnejšia a najefektívnejšia. Zabezpečujeme nasledujúce služby:

  • Ponúkame zmluvu na údržbu alebo servis podľa vašich špecifických požiadaviek
  • Vykonávanie údržby v súlade s vašim servisným plánom
  • Používanie certifikovaných servisných technikov
  • Systematické sledovanie inšpekcií a opráv
  • Modernizácia existujúcich zariadení s opravami alebo novou technológiou
  • Monitorovanie a sledovanie existujúcich právnych predpisov, nariadení a noriem
  • Vyškolenie zamestnancov pri používaní nášho zariadenia

Čo hovoria naši klienti

"The multi-tier racking has assisted us in maximising the space within our warehouse, much greater than if we had used a traditional mezzanine floor system. We now have a long term, high quality storage system that has provided us with maximum capacity within the given footprint of our warehouse.”
- Peter Barrett, Sales Director, Phoenix Data Management Ltd.

Certifikáty a ocenenia