Skip to main content

Spoločnosť Dexion je plne odhodlaná minimalizovať vplyv všetkých svojich činností na životné prostredie.

Laubach Factory OutsidePrijatím udržateľných postupov a snahou o neustále zlepšovanie vplyvu na životné prostredie je naše úsilie odmenené akreditáciou environmentálneho manažérstva ISO 14001.

Veríme, že prijatie udržateľného prístupu má pozitívny vplyv na našu výkonnosť a zlepšuje ziskovosť tým, že dosiahne nižšiu nákladovú základňu, lepšie vzťahy so zainteresovanými stranami a väčšiu inováciu.

Zabezpečujeme, aby si naši zamestnanci uvedomovali vplyv svojich činností na životné prostredie a aby každý zamestnanec konal spôsobom zodpovedným voči životnému prostrediu. Od nich sa požaduje, aby prispeli k udržateľnej spoločnosti efektívnejším využívaním energie, vody a surovín a optimalizovali tak naše využívanie prírodných zdrojov.

Laubach Factory Inside

Naše rozhodnutie dosiahnuť medzinárodnú normu ISO14001 preukazuje náš záväzok znížiť našu uhlíkovú stopu. Táto akreditácia poskytuje jasný a účinný rámec na riadenie dodržiavania predpisov a identifikáciu ďalších príležitostí na zlepšenie.

Naše hlavné produkty sú vyrobené prevažne z ocele, jednej z najviac recyklovaných surovín na svete, avšak počas výrobných procesov sa vytvára určitý odpad. Z tohto dôvodu zabezpečíme, že odpadový materiál sa vráti na opätovné spracovanie a ak je to možné, všetky vedľajšie produkty sa recyklujú.

Politika Životného prostredia spoločnosti Dexion sa vyvíja, s cieľom hľadania nových a inovatívnych spôsobov pre efektívnejšie a harmonickejšie fungovania životného prostredia.