Skip to main content

Bakker spolupracuje so spoločnosťou Dexion pri vytváraní optimálneho skladovacieho riešenia

Bakker Transport and Warehousing, Holandsko

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Bakker Transport and Warehousing
Krajina: Holandsko
Použité produkty/služby: Posuvné paletové regály MOVO.

bakker transport nlPožiadavky zákazníka

Spoločnosť Bakker Transport and Warehousing zaznamenala silný rast a ukázalo sa, že na to, aby dokázala udržať tento smer a takisto svoju spoľahlivú logistickú sieť, bolo potrebné vybudovať nové distribučné centrum.

Riešenie od Dexion

Spoločnosti Bakker a Dexion navzájom spolupracovali pri vybavení existujúceho distribučného centra Bakker, ktoré fungovalo efektívne už 17 rokov. Preto bolo prirodzeným rozhodnutím opätovne nadviazať spoluprácu na tomto novom projekte.

Na rozdiel od väčšiny projektov Dexion najskôr pre Bakker navrhol optimálne skladovacie riešenie a samotná budova bola navrhnutá okolo neho. Nainštalovaný systém posuvných paletových regálov MOVO bol navrhnutý do výšky a efektívne tak využil vertikálny, ako aj horizontálny priestor budovy. Regály MOVO dosiahli takmer až po jej strop a celkovo poskytujú 12 500 paletových miest.

Tak ako predtým, Dexion dokázal ponúknuť riešenie, ktoré plne vyhovovalo potrebám spoločnosti Bakker. Toto riešenie bolo nainštalované rýchlo a cenovo efektívne, čo poskytlo spoločnosti kapacitu pre jej súčasné požiadavky a takisto možnosť ďalšieho rozširovania do budúcnosti.

bakker transport nl

Výhody riešenia od Dexion:

  • Optimálne skladovacie riešenie, plne využívajúce horizontálne aj vertikálne priestory skladu.
  • Nová budova zaručila, že Bakker bez problémov spĺňa svoje obchodné požiadavky a zároveň má priestor pre budúci rast.
  • Cenovo efektívna a rýchla inštalácia.
  • Zaručené rýchle, efektívne a presné vychystávanie objednávok pre všetky druhy produktov.
  • Dosiahnutá maximálna skladovacia kapacita v rámci budovy.
  • Pevné základy pre spoľahlivý logistický dodávateľský reťazec.

Výsledok

“Bakker mal mimoriadne dobré skúsenosti s riešením spoločnosti Dexion nainštalovaným pred 17 rokmi. Keď sme urobili strategické rozhodnutie expandovať, bolo nám jasné, že si znova musíme vybrať spoľahlivé mobilné paletové regály Dexion." - Anne Bakker, Majiteľka, Bakker Transport and Warehousing

O spoločnosti Bakker Transport & Warehousing

Bakker Transport and Warehousing je medzinárodná prepravná spoločnosť špecializujúca sa na suché, chladiarenské a mraziarenské skladovanie a prepravu. www.bakker-transport-warehousing.nl