Skip to main content

Kasten uľahčí manipuláciu s tovarom pre Hansaprint 

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Hansaprint
Miesto: Turku/Fínsko
Použité produkty/služby: Štandardné "Push back" spádové paletové regály

hansaprint fiPožiadavky zákazníka

Hansaprint je najväčšou tlačiarenskou spoločnosťou časopisov vo Fínsku a spotrebuje viac ako 75 000 ton papiera ročne.

Papier je dodávaný na obrovských kotúčoch, ktoré sú vzhľadom na ich veľkosť a hmotnosť uložené na podlahe, až kým nie sú potrebné pre tlač.

Ďalšia fáza zahŕňa premiestnenie kotúčov na palety a potom, ako papier prejde tlačou, ukladá sa spôsobom Last-in, First-out (LIFO) na regály určené pre medziprodukty výroby, umiestnené vedľa výrobných liniek. Finálne produkty sú zabalené a uskladnené v spádových paletových regáloch spôsobom First-in, First-out (FIFO) a vzápätí odoslané mnohým domácim a medzinárodným klientom.

Tlač je však iba jednou časťou procesu. Tím Hansaprint taktiež ponúka všetko od grafického dizajnu a predtlačových služieb až po skladovanie a logistiku. S pokročilou digitálnou technikou tlače, rozsiahlymi službami po spracovaní a zasielacími službami, každá etapa ich prevádzky závisí vo veľkej miere od technológie, schopnej zvládnuť veľké a komplexné objemové požiadavky.

Spoločnosť Hansaprint je lídrom v investíciach do modernej výrobnej kapacity v oblasti severských krajín. Tieto investície viedli k zlepšeniu pohybu materiálov v rámci spoločnosti a zvýšenej automatizácií pomocou robotov a automaticky vedených vozidiel. Vysoké štandardy Hansaprintu, ich kvalitná reputácia a zákaznícke služby zaručili, že spoločnosť hľadala riešenie, ktoré by bezproblémovo fungovalo v rámci ich existujúcej prevádzky.

hansaprint fi

Riešenie od Kasten

Tím Kasten začal skúmaním požiadaviek pre každú z troch etáp:

  1.  z papierových kotúčov na listy pripravené na tlač
  2.  z vytlačených listov na hotové výrobky
  3. skladovanie hotových výrobkov pred odoslaním

Tento výskum sa ukázal byť nesmierne dôležitý pri vytváraní riešenia, ktoré by optimalizovalo výrobný tok a umožnilo čo najefektívnejšie využitie priestoru. Spoločnosť Hansaprint súhlasila s návrhom spádových paletových regálov (LIFO a FIFO).

  • Sklad je decentralizovaný podľa požiadaviek výrobného toku takým spôsobom, ktorý čo najviac šetrí priestor.
  • Aby sa dosiahla maximálna logistická kapacita, listy pripravené na tlač a regály pre hotové výrobky sa nachádzajú v blízkosti výrobných liniek.
  • Medziprodukty výroby sú umiestnené v regáloch LIFO v bezprostrednej blízkosti výrobného procesu. Automatické vysokozdvižné vozíky nakladajú a vyberajú palety potrebné pri tlači.
  • FIFO regály sa používajú na skladovanie hotových výrobkov. Automatické vysokozdvižné vozíky nakladajú palety s hotovými výrobkami z týchto regálov a vykládka sa uskutočňuje na druhom konci spádových paletových regálov, a to priamo do expedičnej oblasti.

hansaprint fi

Výsledok

Keďže všetko je plne automatizované a prevádzka medzi jednotlivými zostavami regálov je nepretržitá, bolo nevyhnutné, aby všetky zariadenia a regály fungovali mimoriadne dobre. Spádové paletové regály a automatické vysokozdvižné vozíky sú nevyhnutnou súčasťou logistickej stratégie v rámci tlačiarne. 

O spoločnosti Hansaprint

Hansaprint Oy je súčasťou skupiny TS Group. Sídlo spoločnosti a jej hlavné výrobné strediská sa nachádzajú vo fínskom Turku. Taktiež vlastnia ďalšie zariadenia vo Vantaa vo Fínsku a v Malmö vo Švédsku.

Partnerské spoločnosti Hansaprintu zahŕňajú offset tlačiareň Newprint, tlačiareň Polytypos a novú mediálnu kanceláriu Nitro. V roku 2016 boli vybraní ako digitálna tlačiareň pre Financial Times a International New York Times, dve z najprestížnejších novín na svete.