Skip to main content

Dexion splní požiadavky a predčí očakávania zákazníka KHD v Rumunsku

Karl Heinz Dietrich (KHD), Rumunsko

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Karl Heinz Dietrich (KHD)
Miesto: Brasov/Rumunsko
Použité produkty/služby: Štandardné push back spádové paletové regály

khd roPožiadavky zákazníka

Karl Heinz Dietrich (KHD) je úspešný podnik, ponúkajúci množstvo logistických služieb, ktoré pomáhajú jeho klientom zlepšiť manipuláciu a expedíciu tovaru ku koncovým užívateľom. KHD vlastní rozsiahlu sieť skladov po celej Európe. Okrem všeobecného skladovania a distribúcie poskytujú taktiež špeciálne zariadenia pre klientov, poskytujúcich leteckú a námornú nákladnú prepravu.

Na to, aby boli schopní uspokojiť požiadavky zákazníkov, vybudoval KHD nový sklad v meste Brasov v Rumunsku. Vďaka rozsiahlym znalostiam vlastného podnikania v KHD presne vedeli, čo potrebujú, a identifikovali svoje kľúčové požiadavky:

  • Kvalita: potrebovali vysoko kvalitné priemyselné regály
  • Rýchlosť: potrebovali ich mať dodané a nainštalované rýchlo
  • Poinštalačný servis: regály museli byť udržiavané servisným tímom, ktorý by zaručil ich pretrvávajúcu vysokú kvalitu a spoľahlivé náhradné diely

khd ro

Riešenie od Dexionu

Dexion navrhol riešenie založené na systéme pozinkovaných paletových regálov P90 so širokými uličkami.

Dexion je popredným výrobcom tohto druhu regálov, ktorý je úspešne používaný na mnohých miestach. Preto si boli istí, že týmto riešením nielen splnia všetky požiadavky KHD pre fungovanie ich moderného skladu, ale taktiež prekročia očakávania, pokiaľ ide o nosnosť a trvanlivosť regálov.

Skutočnosť, že trámy regálov boli nainštalované v oranžovom prevedení, bola ďalším bonusom.

Pre doplnenie skladovacieho riešenia bolo na steny a regály dodané aj množstvo bonusového príslušenstva, ktoré malo zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť a umožňiť nepretržitú prevádzku vysokozdvižných vozíkov.

khd ro

Výsledok

“Dexion splnil požiadavky na všetkých úrovniach.”

Rozsiahle skúsenosti Dexionu s prácou na podobných projektoch zaručili, že boli schopní poskytnúť produkty a záruku, ktorú KHD vyžadovalo. 

O spoločnosti KHD

Karl Heinz Dietrich (KHD) je medzinárodná prepravná spoločnosť so sídlom v Rumunsku. Bola založená v roku 1945 a stále ju riadi tá istá zakladateľská rodina. Dnes má viac ako 1600 zamestnancov po celom svete. Prevádzkuje letecké, námorné nákladné, cestné dopravné, ako aj skladové a ďalšie logistické služby, ktoré zabezpečujú rýchle a včasné doručenie tovaru do celosvetových destinácií.  www.dietrich-logistic.com