Skip to main content

Constructor Švédsko pomôže Octapharme so skladovaním chladených a mrazených výrobkov 

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Octapharma
Miesto: Štokholm/Švédsko
Použité produkty/služby: Posuvné paletové regály MOVO. Statické regály.

Požiadavky zákazníka

Octapharma je jedným z najväčších hráčov na svetovom trhu s liekmi na báze bielkovín. Spoločnosť bola založená v roku 1983 a v súčasnosti má približne 6 000 zamestnancov v 45 krajinách.

octapharma, se

Skladovanie liekov kladie vysoké nároky na bezpečnosť, hygienu a teplotu. Sklad Octapharmy musí zohľadňovať všetky tieto kritéria a musí byť navrhnutý tak, aby dokázal zvládať každodennú manipuláciu s tovarom. Taktiež musí byť rozdelený na oblasti, akými sú zóny pre prichádzajúci a odchádzajúci tovar, všeobecný sklad, studený sklad a mraziaci priestor.

Tieto komplexné požiadavky na manipuláciu s materiálom znamenali, že Octapharma potrebovala partnera, ktorý by jej mohol ponúknuť odborné technické poradenstvo na vytvorenie efektívneho skladovacieho zariadenia, ktoré by všetky tieto požiadavky spĺňalo. Constructor Švédsko bol na túto úlohu perfektnou voľbou.

Riešenie od Constructoru

Keďže Octapharma doteraz nevlastnila žiaden sklad a nemala žiadne predchádzajúce skúsenosti s výberom systému na manipuláciu s paletami, tím spoločnosti úzko spolupracoval s technickými inžiniermi Constructoru na navrhovaní toho najvhodnejšieho systému.

Každá oblasť v sklade obsahovala svoje vlastné výzvy. Napríklad teplota v mraziacom priestore musí byť konštantne na -30 ° C. Miestnosť musí byť nepretržite monitorovaná, aby sa teplota nemenila. To isté platí aj pre skladovanie s vysokými paletami (15-25 ° C) a studenú miestnosť (2-8 ° C).

Tie musia byť taktiež neustále monitorované, aby sa zabezpečila konzistentnosť teploty. Pokiaľ ide o bezpečnosť, dve vonkajšie sekcie mraziaceho priestoru sú navzájom prepojené a oddelené od zvyšku skladu. Na ľavej strane sa hotové výrobky skladujú oddelene od surovín, zatiaľ čo na pravej strane sú spodné palety oddelené od zvyšku. Tieto palety sa používajú na skladovanie "karanténnych" produktov.

Spoločnosť pôvodne v mraziacom priestore plánovala inštaláciu štandardných paletových regálov. To by im však poskytlo len 1000 paletových miest. Keď im Constructor predstavil myšlienku posuvných paletových regálov MOVO, ktoré by im poskytli 1 300 paletových miest, boli nadšení nielen z dodatočnej kapacity, ale taktiež z úspory energie, ktorú by dosiahli.

octapharma, se

Ďalšou technickou otázkou v mraziacom priestore bol únikový východ, ktorého špecifikácia je podľa zákonov povinná. Vzdialenosť od posledného posuvného regálu k zadnej stene je 1,2 metra. Constructor vybavil regál s tunnel protection nad únikovou cestou, čo znamenalo, že tento priestor mohol byť tiež použitý na skladovanie.

Pre svoj všeobecný sklad si Octapharma vybrala štandardné paletové regály s 3-metrovými uličkami.

V regáloch pre vysoké palety sú uložené suroviny a spotrebné a obalové materiály, ako sú napríklad soľ, chemikálie, hadice a sklo. Studený sklad je určený pre suroviny a hotové výrobky, zatiaľ čo mraziaci priestor sa používa na skladovanie surovín, medziproduktov a hotových výrobkov.

Výsledok

"Naše skladovanie bolo v minulosti outsourcované a už nejaký čas sme to plánovali zmeniť. V spolupráci s Constructor Švédsko sme získali niekoľko výhod vrátane získania lepšej kontroly nad našou logistikou. Ďalšie očakávané výhody sú zníženie nákladov a zlepšené pracovné podmienky pre našich zamestnancov. " - Sarah Lundqvist, Projektová manažérka, Octapharma

O spoločnosti Octapharma

Spoločnosť Octapharma Nordic AB sa zaoberá distribúciou a predajom derivátov plazmy na liečbu porúch koagulácie, imunitných ochorení a taktiež poskytuje výrobky pre jednotky intenzívnej starostlivosti a nemocničnej pohotovosti. Spoločnosť sídli v Štokholme vo Švédsku. Octapharma Nordic AB pôsobí ako dcérska spoločnosť spoločnosti Octapharma AG.

Octapharma AG je najväčší súkromný výrobca bielkovín na svete.