Skip to main content

Dexion vylepší skladovacie podmienky pre Phoenix Data Management.

Phoenix Data Management, Spojené Kráľovstvo

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Phoenix Data Management
Miesto: Gravesend/Kent/Spojené Kráľovstvo
Použité produkty/služby: Paletové regály P90. Príslušenstvo paletových regálov pre archív.

Požiadavky zákazníka

phoenix uk

Spoločnosť Phoenix Data Management poskytuje kompletné úložné a vyhľadávacie služby pre všetky typy aktívnych obchodných údajov a záznamov.

Jedno z ich záznamových stredísk, vybudovaných za účelom úložných služieb v Gravesende v grófstve Kent, bolo postavené na existujúcom parkovisku, ktoré bolo na svahovitom pozemku. Napriek tomu, že dostupný priestor na mieste bol dobre využitý, odchýlka podlahovej dosky až do výšky 60 mm na relatívne krátkej vzdialenosti spôsobovala problém.

Phoenix požiadal spoločnosť Dexion o riešenie na prekonanie zložitých podmienok v budove záznamového strediska.

Riešenie od Dexionu

Po úvodnom stretnutí s tímom Phoenixu a preskúmaním aktuálnej situácie Dexion zistil, že existujú dva hlavné problémy: svahovitá lokalita a stúpanie strechy, ktoré spôsobilo jej rôzne výšky od 7 až do 11 metrov.

phoenix uk

Dexion navrhol trojúrovňový skladovací systém paletových regálov P90 s integrovanými podlahami. Tým by sa maximalizovala skladovacia kapacita, vyriešil by sa problém šikmej podlahy a plne sa využil priestor napriek rôznej výške strechy.

Paletový regál je jedným z hlavných produktov spoločnosti Dexion. Môže byť inštalovaný jednoúrovňovo, alebo, ako v prípade Phoenixu, viacúrovňovo, čo je ideálny spôsob skladovania, keď sa potrebuje využiť celý objem budovy alebo maximalizovať skladovanie na malom priestore.

Viacúrovňové paletové regály ponúkajú výnimočné a všestranné operačné možnosti v rámci jedného úložného systému, pretože je možné úrovne pridávať podľa potreby. V závislosti od druhu tovaru, ktorý má byť uskladnený, a súvisiaceho zaťaženia systém ponúka:

  • 6 úrovní lávok
  • Výška až do 19 m
  • Výška lávok do 2 775 mm
  • Šírka uličiek na lávkach od 800 mm do 1 800 mm

Napriek tomu, že to bola veľká inštalácia, starostlivé plánovanie a pravidelné stretnutia v mieste tejto inštalácie znamenali, že prerušovanie prevádzky spoločnosti Phoenix bolo obmedzené na minimum. Konečným výsledkom je, že Phoenix je teraz pre svojich klientov schopný uchovávať a chrániť údaje obsiahnuté v celkovom počte 104 556 boxov.

Výsledok

phoenix uk

"Viacúrovňové regály nám pomohli maximalizovať priestor v našom sklade oveľa viac, ako keby sme použili tradičný viacúrovňový podlahový systém. Teraz máme dlhodobý a vysoko kvalitný systém skladovania, ktorý nám poskytol maximálnu kapacitu v rámci možností nášho skladu. " - Peter Barrett, Obchodný riaditeľ, Phoenix Data Management Ltd.

O spoločnosti Phoenix Data Management

Spoločnosť Phoenix Data Management má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti ukladania a správy záznamov. Pokrývajú juhovýchodný Londýn a širšiu oblasť v Spojenom kráľovstve z troch zariadení, vybudovaných za týmto účelom v Kente.

Phoenix Data Management postavili svoj business model na poskytovaní prémiovej úrovne služieb, ktoré sú preukázateľne lepšie ako služby ich konkurencie. S podporou svojej materskej spoločnosti Feabrex dokázali investovať do tých najlepších možných technológií, úložného systému a infraštruktúry, aby si zabezpečili stabilný rast. www.phoenix-data-management.co.uk