Skip to main content

Dexion zabezpečí hladký priebeh dodávania tovaru pre Veldboer Eenhoorn počas rozšírenia skladu

Veldboer Eenhoorn, Holandsko

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Veldboer Eenhoorn
Krajina: Holandsko
Použité produkty/služby: Paletové regály P90. Vjazdové regály P90. Policové regály HI280 s policami s dlhým rozponom

Požidavky zákazníka

Spoločnosť Veldboer Eenhoorn sa zaoberá každodennými dodávkami tovaru v celom ich regióne už od roku 1962. Rozhodli sa zvýšiť kapacitu svojho distribučného centra v severnom Holandsku v dôsledku zvýšených objednávok na potraviny. Toto rozšírenie bolo potrebné dokončiť bez akéhokoľvek narušenia každodennej prevádzky.

Veldboer Eenhorn, Netherlands

Hotelové zariadenia, vzdelávacie inštitúcie a iné veľké podniky, ktoré tvoria väčšinu klientov spoločnosti Veldboer Eenhoorn, často preferujú jedného dodávateľa pre všetky svoje potravinové produkty.

Keďže klientská základňa spoločnosti neustále rástla a existujúci klienti rozširovali svoje prevádzky, Veldboer Eenhoorn museli pokryť tieto rastúce požiadavky.

Distribučné centrum Veldboer Eenhoorn už vlastnilo úložné riešenia od spoločnosti Dexion, ako napríklad paletové regály P90, viacúrovňové plošiny a policové regály HI280 s policami s dlhým rozponom. Medzi požiadavkami na rozšírenie projektu boli aj ďalšie chladničky a mrazničky s teplotami od +5 ° C do -30 ° C.

Riešenie od Dexionu

Vďaka tomuto dlhodobému vzťahu spoločnosť Veldboer Eenhoorn videla Dexion ako spoľahlivého dodávateľa a dokonalého partnera pre zabezpečenie úspešného rozšírenia.

Veldboer Eenhorn, Netherlands

Projekt sa musel zrealizovať, zatiaľ čo muselo byť zabezpečené splnenie niekoľkých kľúčových kritérií: priestor v chladničkách a mrazničkách sa musel naplno využiť; logistické operácie museli byť optimalizované; montáž mala byť dokončená bez narušenia prevádzky – proces vychystávania tovaru musel zostať neprerušovaný a nepretržitý.

Veldboer Eenhoorn sa rozhodli pri inštaláciu policových regálov HI280 s policami s dlhým rozponom. Na vrchu týchto regálov bola umiestnená plošina, na ktorej boli nainštalované vjazdové regály P90 a paletové regály P90.

Výhody riešenia od Dexionu:

  • Existujúci dlhodobý vzťah zaručoval, že Dexion chápal požiadavky Veldboer Eenhoorn.
  • Zaručené rýchle, efektívne a presné vybavovanie objednávok v rámci 10 000 druhov produktov.
  • Žiadne prerušenie existujúcich operácií počas trvania projektu.
  • Dosiahnutá maximálna skladovacia kapacita v budove, najmä v chladničkách a mrazničkách.
  • Pevné základy pre spoľahlivý zásobovací reťazec. 

Veldboer Eenhorn, NetherlandsVýsledok

Keďže Dexion do detailov rozumel detailom našich operácií, projekt sa realizoval bez narušenia, umožňujúc Veldboer Eenhoorn spĺňať existujúce každodenné ciele dodávania tovaru.

O spoločnosti Veldboer Eenhoorn

Veldboer Eenhoorn je cateringová spoločnosť a dodávateľ potravinových produktov pre hotely, podnikové kantíny a ďalšie stravovacie zariadenia v severnom Holandsku. Každý deň zo svojho distribučného centra s rozlohou 4 000 m² svojim zákazníkom v regióne doručuje tovar z celkového počtu viac ako 10 000 druhov produktov. www.veldboereenhoorn.nl