Skip to main content

PALOMAT® nastaviteľný

Plne automatické stohovanie a vykladanie.
Vyberte si nastaviteľný PALOMAT® ak plánujete stohovať a skladovať dve rôzne veľkosti paliet v rovnakom zásobníku - po jednej veľkosti paliet naraz.

PALOMAT® nastaviteľný pracuje na princípe stlačeného vzduchu a vyžaduje elektrickú energiu na riadenie stroja.

S nastaviteľným PALOMAT® zvládnete palety 1 200 x 800 mm a 1 200 x 1 000 mm v jednom a tom istom zásobníku. Posun medzi dvoma veľkosťami paliet trvá približne 5 sekúnd - ľahké stlačenie tlačidla plus ručné stlačenie alebo potiahnutie ľavej strany zásobníka paliet, ktoré sa potom upraví.

Palety je možné vkladať a vyberať pomocou ručného paletového vozíka, elektrického zakladača alebo vysokozdvižného vozíka plnej veľkosti. So všetkými paletami sa manipuluje na úrovni podlahy.

Rad PALOMAT® zaisťuje efektívny a bezpečný tok paliet bez fyzického zaťaženia vašich zamestnancov. Pomocou jednoduchého paletovacieho vozíka sa palety ukladajú do výdajného stojana, kde sa potom efektívne a automaticky stohujú. Užívateľsky prívetivý dotykový panel na boku slúži na prístup k rôznym funkciám.

Produkt č. 150060

  • Veľkosť palety D x Š x V (mm): 1200x800x150 / 1200x1000x150
  • Nosnosť / č. paliet: 500 kg / 15
  • Rozmery stroja D x Š x V (mm): 1520x1550x2350*

*Vč. Bezpečnostného rámu na 15 paliet