Skip to main content
Bezpečnostné podpory

Bezpečnostné podpory

Na podopretie paliet 600 x 800 mm (= polovičná EURO paleta) a 800 x 1200 mm (EUR paleta).

Bezpečnostné podpory umiestnené na nosníkoch sú navrhnuté tak, aby poskytovali podopretie  pre nezviazané alebo poškodené palety.

Vložka nie je navrhnutá ako bezpečnostná sieť na zachytenie voľných škatúľ alebo kartónov, ktoré môžu spadnúť z palety.

Montovaná bezpečnostná podpora (Bez zvarov)

Nosnosť

 • Maximálne zaťaženie páru = 1000 kg

Povrchová úprava

 • Pozinkované

Uloženie na regálové nosníky.

 

Bezpečnostná podpora so zarážkou (zváraná)

Nosnosť

 • 1400 kg – ak sú polovičné palety podopreté aj regálovými nosníkmi (polovica zaťaženia sa prenáša priamo na nosníky)
 • 700 kg – ak je paleta podopretá iba bezpečnostnou podporou polovičnej palety.
 • podpory majú šikmú zadnú zarážku na vedenie palety pri jej umiestnení.

Povrchová úprava

 • Štandardná povrchová úprava je RAL9002

Používa sa len pre nosníky BX50.

Bezpečnostná vložka L (zváraná)

Nosnosť

 • 1400 kg – ak sú polovičné palety podopreté aj regálovými nosníkmi (polovica zaťaženia sa prenáša priamo na nosníky)
 • 700 kg – ak je paleta podopretá iba bezpečnostnou podporou polovičnej palety.
  • Podpory majú predný a zadný doraz v tvare "L".

Povrchová úprava

 • Štandardná povrchová úprava je RAL9002

Používa sa len pre nosníky BX50.

Bezpečnostná podpora U (zváraná)

Nosnosť

 • 1400 kg – ak sú polovičné palety podopreté aj regálovými nosníkmi (polovica zaťaženia sa prenáša priamo na nosníky)
 • 700 kg – ak je paleta podopretá iba bezpečnostnou podporou polovičnej palety.

Povrchová úprava

 • Štandardná povrchová úprava je RAL9002

Tieto podpory polovičných paliet majú zadné dorazy so zahnutým okrajom, ktorý sleduje profil "I" nosníka na zabezpečenie podopretia polovičnej palety proti náhodnému zdvihnutiu.