Skip to main content
Drevené pokrytie

Drevené pokrytie

Látkou obalené borovicové dosky, ktoré sa umiestňujú medzi nosníky paletových regálov a podopierajú malé výrobky alebo malé palety.