Skip to main content

Značky by mali byť jednoduché, jednoduché a ľahko viditeľné. To isté platí pre značky. A v mnohých prípadoch musia byť v súlade. Naše označovacie a značkovacie systémy sú navrhnuté tak, aby aj najnovšiemu prijímateľovi alebo neprirodzenému rečníkovi dostali správu.

Systémy označovania je základom pre efektívny systém manipulácie v sklade.

Systém označenia pozostáva z:

  • Držiak štítkov
  • Samolepiaca alebo magnetická páska pre rôzne police a nosníky (Rack83, Dexion, P90, Hi280)
  • Označenia uličiek (ploché a šikmé prevedenie)
  • Informačná tabuľa
  • Držiaky kariet pre paletové rámy
  • Samolepiace písmená a číslice
  • Predtlačené štítky pre označenie skladu