Skip to main content

Konzolový regál pre vysoké zaťaženie

2752
Konzolový regál pre vysoké zaťaženie

Správna montáž a inštalácia sú mimoriadne dôležité predpoklady bezpečnej prevádzky vášho systému uskladňovacích regálov. Pred zahájením montáže/inštalácie si pozorne preštudujte používateľskú príručku.