Skip to main content

Bezpečnosť skladu - môžete si dovoliť riskovať?

6988
Bezpečnosť skladu - môžete si dovoliť riskovať?

Medzi najčastejšie príčiny pracovných úrazov patrí ľudský faktor. Nedostatočná údržba, nedostatočný tréning a neskúsenosť, všetko toto prispieva.