Skip to main content

Informácie o vplyve COVID-19 na zákazníka

COVID-19

Šírenie nového koronavírusu COVID-19 sa pociťuje globálne naprieč všetkými činnosťami spôsobmi, ktoré je ťažké modelovať a hodnotiť.

Denne pozorne sledujeme súčasnú situáciu z hľadiska jej vplyvu na dodávateľský reťazec, aby sme zabezpečili, že všetky činnosti sa vykonávajú bezpečne a včas.

DEXION monitoruje a riadi sa všetkými pokynmi stanovenými vládami krajín, v ktorých pôsobíme, či už sa týkajú všeobecnej hygieny alebo cestovných obmedzení.

V dôsledku toho sme naďalej odhodlaní podporavať a udržiavať našich zamestnancov a zákazníkov v bezpečí.

V súčasnosti sa v našich továrňach nestretávame s veľkými obmedzeniami, ktoré by mohli ovplyvniť našu schopnosť dodávať naše výrobky alebo kompletné inštalácie našim zákazníkom.

Tieto informácie sa budú pravidelne a v krátkom čase aktualizovať, ak vieme o zmene, ktorá by mohla ovplyvniť našu bežnú prevádzku.

V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.

Viera Petríková
SK Sales Manager
viera.petrikova@dexion.sk
DEXION, spol. s r.o.
Moyzesova 4/A, Pezinok, Slovakia, 902 01

Súvisiace správy
Najnovšie správy