Skip to main content

Dexion: Úspešný príbeh inovácií a konania založeného na hodnotách

Príbeh spoločnosti Dexion sa začal jednoduchou, no hlbokým presvedčením: pevný základ je základom vytrvalosti. Dnes je Dexion medzinárodne uznávanou značkou, ktorá sa používa v skladoch po celom svete. Tento vzostup však nebol poháňaný iba inovatívnym podnikateľským nápadom, bol postavený aj na silných hodnotách a nespochybniteľnej kvalite.

Naše korene siahajú hlboko

V roku 1937 v rušnom Londýne čelil Demetrius Comino problému.

Možnosti skladovania dostupné pre jeho tlačiarenskú firmu boli nepostačujúce - neefektívne a tak sa rozhodol zamerať na skromnú, no dôležitú úlohu – vylepšiť regály.

Regály neboli nastaviteľné a boli vyrobené z dreva. Každý rok sa plytvalo značné množstvo dreva na výrobu regálov pre podniky. To sa ukázalo ako nákladné a prácne.

V roku 1947 vydal Demetrius svoje riešenie. Jeho odpoveď bola revolučná: prvý nastaviteľný regálový systém na svete – Dexion Slotted Angle. Rýchlo demontovateľný, ľahko konfigurovateľný – bola to symfónia inžinierstva a praktickosti.

Táto inovácia zmenila hru, eliminovala potrebu dreva a zjednodušila a zefektívnila proces nastavovania regálov.

Vnútro logistické prostredie skladov sa zmenilo a Dexion sa ukázal ako inovátor.

Dexion: Do The Right Thing

Jeho posolstvo bolo silne zakorenené v jeho grécko-austrálskom pôvode - silný záväzok k spolupráci, úzka spolupráca s inžiniermi a veľký dôraz kládol na odolnosť, inšpirujúc svojich zamestnancov svojou tvrdou prácou.

Spoločnosť bola pomenovaná Dexion podľa gréckeho slova „správne“, aby zdôraznila jeho vieru v robenie vecí správne.

Rodina, kedysi a dnes

Dexion začal ako rodinný podnik – pochodeň sa odovzdávala z generácie na generáciu. Dnes sme súčasťou Gonvarri Material Handling, globálnej rodiny, ktorá spája kontinenty. Napriek tomu duch príbuzenstva pretrváva – nové inovácie a dôraz na kvalitu, firma  kde robiť veci správne nie je len voľba; je to naše dedičstvo, vyryté do ocele.

Dedičstvo a ďalšie

Pred viac ako ôsmimi desaťročiami nás voľba jednej osoby premenila na medzinárodný podnik – súčasnú značku Dexion.
Sme hrdí na naše dedičstvo inovácií a odolnosti, naša minulosť je tým, čo nás pripravuje na to, čo nás čaká. Vyrastajúc z malej spoločnosti so sídlom v Londýne sme rozšírili našu ponuku od paletových regálov a regálov na oveľa širší rozsah riešení vrátane poloautomatizácie, ako je mobilný regálový systém a skladovacie stroje, až po medziposchodia a viacposchodové a obložené regálové systémy. . Poskytovanie komplexného sortimentu riešení na riešenie problémov v rámci skladovej intralogistiky pre našich zákazníkov.
Vplyv Demetriusa Comina zostáva majákom inovácií. Ale je to viac ako oceľ – je to integrita, odolnosť a neochvejná snaha robiť správnu vec. Je to dedičstvo, na ktoré môžeme byť hrdí s hodnotami, ktoré stále napodobňujeme a riadime sa nimi dodnes.
Dexion, stále robí veci správne.

Dexion, stále robí veci správne.

Súvisiace správy
 • 14170
  9. 5. 2024

  Správa o udržateľnosti za skupinu 2023

  S potešením vám predstavujeme našu výročnú správu o udržateľnosti za rok 2023, ktorá dokumentuje rozsiahly pokrok a úspechy skupiny v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Správa zdôrazňuje náš trvalý záväzok k ochrane životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a úspešnému podnikovému riadeniu.
 • 13960
  21. 3. 2024

  Koľko toho viete o našich regálových systémoch?

  Môže byť mätúce pochopiť rozdiely medzi paletovými regálmi a inými úložnými systémami a rozhodnúť sa, ktoré riešenie bude to najlepšie pre vašu firmu.
Najnovšie správy