Skip to main content

Spoločnosť Dexion s.r.o. sa stáva členom Českej logistickej asociácie

Na poslednom stretnutí organizovanom prestížnou Českou logistickou asociáciou došlo k prijatiu nových členov vrátane českej pobočky spoločnosti Dexion s.r.o. Constructor Group.

Czech Logistics AssociationČeská logistická asociácia s potešením uviedla spoločnosť Dexion medzi svojich členov, čím vyjadrila uznanie globálnemu významu tejto spoločnosti stojacej v pozícii dominantného hráča s pôsobnosťou od roku 1947 a inovátora, ktorý priniesol na trh produkt Slotted Angle ako prvý regálový systém na svete.

Spoločnosť Dexion v úlohe silnej medzinárodnej spoločnosti so 14 pobočkami po celej Európe a 1200 zamestnancami pôsobí na českom trhu už dlhé roky a patrí k najvýznamnejším dodávateľom skladovacích riešení na logistické účely v krajine; a vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo len otázkou času, kedy sa stane členom Českej logistickej asociácie.

Spoločnosť Dexion má v ponuke bohatý sortiment kvalitných produktov vyrábaných v súlade so štandardmi ISO 9001 a GS, veľký dôraz kladie na bezpečnosť, patrí medzi členov FEM a zúčastňuje sa na procese tvorby odvetvovej legislatívy.

Členstvo spoločnosti Dexion v asociácií CLA je otázkou prestíže, keďže spoločnosť tým získava možnosť profitovať zo skutočnosti, že členovia majú možnosť vo svojich propagačných materiáloch uvádzať značku CLA.

Spoločnosti Dexion to tiež dáva možnosť aktívne participovať na podujatiach organizovaných asociáciou CLA v podobe prednášok na rôzne témy, prispievať propagačnými materiálmi do Zbierky alebo umiestniť svoj stánok priamo na príslušných podujatiach.

Spoločnosť Dexion bude dostávať bezplatné informácie o stave a novinkách v segmente logistiky získané zo zahraničnej literatúry a iných dostupných zdrojov (napr. ELA, MHIA).

Asociácia CLA iniciovala vytvorenie Expertného tímu pre logistiku (ET) ako odborného poradenského orgánu, ktorý prostredníctvom integrácie únií, asociácií a iných subjektov rozširuje vplyv na štátnu správu a miestnu samosprávu.

Cieľom tohto tímu je aktívne spolupracovať na príprave logistických riešení financovaných z verejných zdrojov a zvyšovať povedomie o logistike a systémovom rozvoji siete verejných logistických stredísk najmä na úrovni krajín a miest. ET má zároveň záujem prispieť k zjednocovaniu pohľadov na funkciou a zavádzanie PLC a objasňovaniu ich socioekonomického významu, najmä pre významné rezidenčné, priemyselné a spotrebiteľské aglomerácie s veľkým rozvojovým potenciálom.

Spoločnosť Dexion bude váženým členom asociácie CLA vďaka svojej schopnosti ponúkať odborné poradenské služby a okrem poskytovania skladovacích produktov tiež zdieľať poznatky z oblasti logistiky. Vzhľadom na prísne kvalitatívne a bezpečnostné predpisy spoločnosť Dexion zároveň premiérovo uvádza Popredajné programy na zaistenie dokonalej bezpečnosti inštalácie i následného užívania. Členstvo v asociácii CLA spoločnosti Dexion vkladá do rúk nové príležitosti na šírenie svojich ideálov.

„Ak máme byť neustále schopní poskytovať relevantné skladovacie riešenia, musíme spoznávať aktuálne trhové potreby a trendy v odvetví logistiky komunikáciou so zástupcami významných spoločností z oblasti logistiky – práve preto bolo pre náš veľmi dôležité, aby sme sa stali členom asociácie CLA,“ uviedol Marián Gono, manažér predaja spoločnosti Dexion za región Východnej Európy.

„Jedným z našich cieľov v segmente logistiky je vzdelávať ľudí v oblasti výberu moderných a priestorovo úsporných riešení, aké poskytujú strojové zariadenia, mobilné policové systémy a dopravné vozíky. Sme ochotní sa podeliť s našimi skúsenosťami a početnými prípadovými štúdiami, medzi ktorými sa nájdu významné, komplikované a často aj celkom unikátne projekty z rôznych krajín schopné sprostredkovať globálny pohľad na smerovanie v našom odvetví, ako aj navrhnúť potenciálne riešenia pre členov asociácie CLA.

Ako členovia asociácie CLA si chceme upevniť svoje postavenie DOMINANTNÝCH špecialistov vo svojom odbore a vašich expertov na otázky policového skladovania. Naším cieľom je, aby každý hráč pôsobiaci na českom logistickom trhu vnímal spoločnosť Dexion ako DOMINANTNÉHO partnera v oblasti optimalizovaných skladovacích riešení,“ dodáva p. Gono.

Súvisiace správy
 • 14147
  17. 6. 2024

  Dexion: Úspešný príbeh inovácií a konania založeného na hodnotách

  Príbeh spoločnosti Dexion sa začal jednoduchou, no hlbokým presvedčením: pevný základ je základom vytrvalosti. Dnes je Dexion medzinárodne uznávanou značkou, ktorá sa používa v skladoch po celom svete. Tento vzostup však nebol poháňaný iba inovatívnym podnikateľským nápadom, bol postavený aj na silných hodnotách a nespochybniteľnej kvalite.
 • 14170
  9. 5. 2024

  Správa o udržateľnosti za skupinu 2023

  S potešením vám predstavujeme našu výročnú správu o udržateľnosti za rok 2023, ktorá dokumentuje rozsiahly pokrok a úspechy skupiny v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Správa zdôrazňuje náš trvalý záväzok k ochrane životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a úspešnému podnikovému riadeniu.
 • 13960
  21. 3. 2024

  Koľko toho viete o našich regálových systémoch?

  Môže byť mätúce pochopiť rozdiely medzi paletovými regálmi a inými úložnými systémami a rozhodnúť sa, ktoré riešenie bude to najlepšie pre vašu firmu.
Najnovšie správy