Skip to main content

Spoločnosť Dexion sa aktívne podieľa na vývoji logistiky vo východnej Európe

Spoločnosť Dexion v snahe priblížiť sa svojim partnerom v rámci východnej Európy sa stala súčasťou hlavných medzinárodných a regionálnych logistických zväzov.

Závod spoločnosti Dexion v meste Rasnov, Brasov v Rumunsku vyzdvihuje svoju úlohu najdôležitejšieho výrobcu regálov v oblasti a je popredným členom FEM (European Federation of Materials Handling www.fem-eur.eu) a ERF (European Racking Federation www.erfed.org). Toto sú hlavné riadiace orgány pri určovaní európskych nariadení týkajúcich sa logistiky skladovania a bezpečnosti stojanov.

DexionCieľom ERF a zväzov národných výrobcov je ovplyvnenie všetkých výrobcov a celosvetového trhu za účelom dosiahnutia všeobecných, cenovo efektívnych a bezpečných technických noriem.

Stredisko výskumu a vývoja spoločnosti Dexion, ktoré sa nachádza v meste Rasnov, sa aktívne zúčastňuje technických stretnutí FEM/ERF, aby vyvinuli normy do budúcnosti a pomohli zaistiť, že európske nariadenia sú aktuálne a v súlade s aktuálnymi regionálnymi, zákonnými a technologickými podmienkami.

Spoločnosť Dexion Romania je tiež hlavným členom Zväzu rumunskej logistiky – Arilog - www.arilog.ro, pričom v združení s týmto zväzom usporadúva pravidelné podujatia. ARILOG je dobrovoľnou a neziskovou profesnou a vzdelávacou organizáciou, ktorá je zameraná na podporu a vývoj rumunskej logistiky a priemyslu zásobovacieho reťazca, ako aj na zvýšenie povedomia o priemyselnom odvetví v rámci rumunského a medzinárodného ekonomického sveta.

Spoločnosť Dexion Czech Republic je v procese stať sa členom Českej logistickej asociácie (CLA - www.czech-logistics.eu ). Hlavnou úlohou CLA je poskytnúť svojim členom profesionálnu asistenciu pri riešení problémov s logistikou a poskytnúť platformu pre vzájomnú komunikáciu s expertmi mimo oblasti logistiky, aby sa distribuovali informácie o logistike a zaistila sa spolupráca s logistickými asociáciami a podobnými organizáciami v Českej republike a v zahraničí.

Spoločnosť Dexion Hungary je členom Maďarského zväzu logistiky, nákupu a skladového manažmentu (MLBKT = Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság - www.mlbkt.hu) MLBKT predstavuje vedúcu profesnú asociáciu spoločností, inštitúcií a jednotlivcov, ktorí sa podieľajú alebo zaujímajú o oblasti logistiky, nákupu, manažmentu zásobovacieho reťazca a všetkých príslušných oblastí. Programovým prehlásením zväzu je podporovať vývoj nakupovania, manažmentu skladu a logistických profesií a rozpoznanie najlepších príležitostí na zlepšenie konkurencieschopnosti za účelom prispievania k lepšiemu výkonu ekonomiky v Maďarsku.

Spoločnosť Dexion Slovakia je váženým členom Zväzu logistiky a zasielateľstva (ZLZ - www.zlz.sk ) ZLZ sa založil v roku 1992 a je hlavnou hnacou silou na slovenskom logistickom trhu, pričom vydáva rôzne dokumenty a organizuje pravidelné kurzy logistiky v spolupráci so Žilinskou univerzitou, ako aj semináre o medzinárodnej logistike.

Súvisiace správy
Najnovšie správy