Skip to main content

Produkty z kovovej sieťoviny ponúkajú ochranu pre rôzne scenáre, ako napríklad proti zrúteniu alebo prevencia voči padajúcim objektom.

Môže byť pripevnená k regálu, alebo použitá vertikálne ako oplotenie a ukotvená k podlahe ako redukcia rizika vyplývajúceho z používania vysokozdvižných vozíkov, alebo voľných predmetov padajúcich z paliet v regáloch.

Sieťová ochrana je vhodná pre použitie v bežných skladoch rovnako ako v chladiarenských a mraziarenských skladoch.

Sieťovinová ochrana a antikolízna sieťovina sa upevňuje na zadnej strane paletového regálu, buď ako odsadená od zadnej steny paliet, alebo upevnená priamo na zadnú stenu regálu. 

Toto poskytuje ochranu pre pracovníkov v uličkách pred akýmikoľvek voľnými predmetmi, u ktorých je riziko pádu.

Sieťovinové oplotenie sa používa na oddelenie oblastí v sklade alebo na vytvorenie bariéry.  Toto oddeľuje pracovníkov od miest, kde sa používajú vysokozdvižné vozíky, alebo to poskytuje bezpečnú oblasť pre skladovanie vysokohodnotného tovaru.

Automatický strážcovia sa používajú na ochranu pracovníkov pred nebezpečenstvom strojových zariadení a môžu byť dodávané s rôznou hustotou sieťoviny tak, aby spĺňali požiadavky bezpečnosti ochrany zdravia.

Antikolízna sieťovina pozostáva zo štandardných panelov v rôznych šírkach a výškach, ktoré sa inštalujú podľa príslušných výškových úrovní nosníkov. Takáto sieťovina môže byť dodaná s náterom alebo pozinkovaná s rôznymi veľkosťami oka vrátane 25mm x 25mm, aby spĺňala aj požiadavky skladovania aerosolí.

Existuje možnosť zabezpečiť komunikačné otvory umožňujúce prístup vysokozdvižných vozíkov. K dispozícii je aj škála dverí a zámkov pre bezpečné skladovanie. 

Sieťovinové oplotenie pozostáva zo štandardných panelov v rôznych šírkach a výškach, ktoré sú podporované škálou oporných stĺpov v závislosti od klientových požiadaviek na výšku. Oplotenie môže byť dodané v lakovanom alebo pozinkovanom prevedení.

Čo sa týka antikolízneho systému, k dispozícii je škála dverí a zámkov v závislosti od klientových požiadaviek, zahŕňajúc posuvné dvere, výkyvné dvere a automaticky sa zatvárajúce dvere pre prípad požiaru.