Skip to main content
Rozdeľovač

Rozdeľovač

V prípade potreby oddelenia tovarov môžete do priehradiek Tornado a nosičov Paternoster namontovať rozdeľovače namiesto nádob.