Skip to main content

Príslušenstvo Skladových Strojov

Pre veľkú väčšinu skladov a skladovacích priestorov je efektívnosť a úspora miesta výzvou dňa, najmä ak každý štvorcový meter môže naozaj robiť rozdiel.

Naše automatické počítačom riadené zariadenia vám môžu ušetriť až 70% na vašom existujúcom podlahovom priestore, znížiť chyby pri vychystávaní až o 70% a skrátiť čas vychystávania o viac ako 60%.

A ešte naviac; s množstvom doplnkov a príslušenstva môžete ďalej zvyšovať efektivitu, zlepšovať pracovný tok a zaručiť ochranu a bezpečnosť vášho tovaru a ľudí. To znamená, že ste vždy vpredu a stále pripravení na to, kamkoľvek sa odvetvie ďalej pohne.

Viacero výberových otvorení
Zoznam signalizácie polohy
Stredná polica/medziúroveň
Vláknité nádoby
Rozdeľovač
Elektrické dvere
Krycie okno
Zoznam dávkového výberu
Softvér na správu tovaru TC2000