Skip to main content

Príslušenstvo Skladových Strojov

Pre veľkú väčšinu skladov a skladovacích priestorov je efektívnosť a úspora miesta výzvou dňa, najmä ak každý štvorcový meter môže naozaj robiť rozdiel.

Naše automatické počítačom riadené zariadenia vám môžu ušetriť až 70% na vašom existujúcom podlahovom priestore, znížiť chyby pri vychystávaní až o 70% a skrátiť čas vychystávania o viac ako 60%.

A ešte naviac; s množstvom doplnkov a príslušenstva môžete ďalej zvyšovať efektivitu, zlepšovať pracovný tok a zaručiť ochranu a bezpečnosť vášho tovaru a ľudí. To znamená, že ste vždy vpredu a stále pripravení na to, kamkoľvek sa odvetvie ďalej pohne.

Softvér na správu tovaru TC2000
Softvér na správu tovaru TC2000
More info
Viacero výberových otvorení
Viacero výberových otvorení
More info
Zoznam signalizácie polohy
Zoznam signalizácie polohy
More info
Vláknité nádoby
Vláknité nádoby
More info
Rozdeľovač
Rozdeľovač
More info
Elektrické dvere
Elektrické dvere
More info
Krycie okno
Krycie okno
More info
Zoznam dávkového výberu
Zoznam dávkového výberu
More info