Skip to main content

Garden Trade sa pripraví na budúce rozširovanie vďaka odbornej pomoci a službám od Dexionu

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Garden Trade
Krajina: Belgicko
Použité produkty/služby: Posuvné paletové regály MOVO.

Požiadavky zákazníka

Spoločnosť Garden Trade zaznamenala od svojho založenia v roku 1998 výrazný rast. Tento rast ich viedol k otvoreniu tretieho skladu, ktorý bol schopný uspokojiť rastúce obchodné požiadavky.

Pred otvorením tohto skladu prijala Garden Trade strategické rozhodnutie zabezpečiť skladovacie priestory aj do budúcnosti, aby sa tak vyhli potrebe otvárať štvrtý sklad už po niekoľkých rokoch.

garden trade be

Riešenie od Dexionu

Garden Trade touto úlohou poverili Dexion, pretože vedeli, že s plánovaním a vybavovaním skladových priestorov majú bohaté skúsenosti.

Dexion im ponúkol riešenie, ktoré zahŕňalo prípravu na budúce zvýšenie skladovej kapacity. V sklade boli nainštalované koľajnice pre mobilné paletové regály, ktoré zatiaľ v nasledujúcich rokoch neboli potrebné. Medzitým bol nový sklad vybavený štandardnými paletovými regálmi, ktoré pre Garden Trade zabezpečili dostatočnú skladovú kapacitu pre ich vtedajšie operácie.

Štyri roky po prvotnej implementácii paletových regálov potrebovala spoločnosť Garden Trade vďaka narastajúcim objemom predaja viac úložného priestoru. Znova požiadali Dexion o pomoc a začalo sa s konvertovaním statických regálov na posuvné paletové regály MOVO.

Pôvodné regály sa opätovne využili a spolu s pridanými novými regálmi boli umiestnené na predtým nainštalované mobilné základne.

Práce na projekte boli vykonané v troch fázach bez väčších narušení každodenného skladovania a vychystávania tovaru. Po uvedení do prevádzky regály MOVO zdvojnásobili úložnú kapacitu pre Garden Trade v rámci toho istého skladu.

Výhody riešenia od Dexionu:

  • Zabezpečenie skladovacieho riešenia do budúcnosti, ktoré bol Dexion schopný implementovať po tom, ako sa požiadavky Garden Trade na kapacitu zvýšili.
  • Cenovo výhodná a rýchla inštalácia.
  • Naplno využitý vertikálny priestor v sklade.
  • Garantované rýchle, efektívne a presné vybavovanie objednávok v rámci všetkých druhov produktov.
  • Minimálne obmedzenia prevádzky počas doby rozširovania skladu.
  • Dosiahnutá maximálna možná skladovacia kapacita v rámci budovy.

garden trade beVýsledok

Rastúci biznis, akým je Garden Trade, musí byť schopný zvládať zvýšené požiadavky. Vďaka spolupráci s Dexionom sa na tieto zvýšené požiadavky dokázali dopredu pripraviť. Rozširovanie skladu prebiehalo bezproblémovo, zatiaľ čo zabezpečenie požiadaviek zákazníkov zostávalo splnené. 

O spoločnosti Garden Trade

Garden Trade je lídrom na trhu s plotovými materiálmi v Belgicku. V rámci belgických predajov vytvára obrat viac ako 12 miliónov EUR ročne a dodáva materiál do krajín po celej Európe aj mimo nej. www.giardino-online.com