Skip to main content

Nové hlavné európske distribučné centrum pre technologickú skupinu Harting

Harting Technology Group, Nemecko

Zákazník: Harting Technology Group
Miesto: Espelkamp, Nemecko
Použité produkty/služby: 2 mini nakladacie systémy ovládané žeriavovým riešením, 1 paletový regálový systém s automatickou manipuláciou žeriavom, 2 zakladačové žeriavové systémy s automatickou manipuláciou, dopravníková technika

Harting Technology GroupHarting Technology Group so sídlom v Nemecku je jedným z popredných svetových výrobcov priemyselnej spojovacej techniky.

Obchodná potreba

Skupina potrebovala vytvoriť nové, moderné a high-tech európske distribučné centrum (EDC) vo svojom sídle Espelkamp, aby uspokojila rastúci dopyt zákazníkov a splnila svoje ciele, ktorými sú preniknutie na nové trhy a dosiahnutie obratu vo výške jednej miliardy eur.

Riešenie

Zaviazali sme sa poskytnúť naše najmodernejšie technické skladové riešenia, vytvoriť vysoko automatizovaný vychystávací priestor (6 500 m2) a skladovú plochu (4 500 m2), ktoré by bolo možné optimálne kontrolovať a efektívne využívať.

Harting Technology Group


Vlastná technológia spoločnosti Harting Technology Group už bola použitá pri vjazde do areálu spoločnosti, kde sú prichádzajúce vozidlá identifikované elektronickým systémom a závora sa automaticky otvára pre všetky registrované vozidlá.

Inštalovali sme 20 metrov vysoké regálové systémy s kapacitou pre 6 900 paliet po 574 kg na paletu a 115 000 skladovými priestormi pre kontajnery s hmotnosťou 35 kg, rýchlo sa pohybujúce a objemové priestory pre tovar. Rozloženie hmotnosti v systémoch prebieha automaticky. Položilo sa pôsobivých 100 km IT káblov a 40 km zavlažovacích vedení. Pomocou 1 km dlhého dopravníkového systému je možné uložiť a vybrať 2 000 kontajnerov za hodinu.
Technológia RFID (rádiofrekvenčná identifikácia) zaisťuje správne naloženie paliet. Prepravný systém bez vodiča preberá pohyb tovaru medzi skladmi, prevádzkuje technológiu optimalizovanú pre trasu, takže nezávisle nájde najkratšiu trasu. Vysoko flexibilná logistika EDC tiež umožňuje rýchlu reiki na akékoľvek zmeny.


V logistickom centre pracuje v trojzmennom systéme okolo 140 zamestnancov. Ergonomický dizajn pracovísk - palety je možné pri vychystávaní objednávky zdvihnúť takmer o meter - zabraňuje zamestnancom neustále sa zohýbať a potenciálne utrpieť zranenia chrbta.

Elektrickú energiu pre technológiu v EDC dodáva fotovoltaický systém inštalovaný na streche. Potrebu energie na chlad a teplo pokrýva biometán z vlastnej produkcie EDC a geotermálny systém pokrýva a minimalizuje emisie CO2.

Harting Technology GroupCelkovo sme nainštalovali :

 • 2 mini nakladacie systémy ovládané žeriavovým riešením
 • 1 paletový regálový systém s automatickou manipuláciou so žeriavom
 • 2 systémy stohovacích žeriavov s automatickou manipuláciou
 • Dopravná technika

Spolupracovali sme s:

 • Aberle Automation GmbH & Co. KG, Leingarten – dnes KÖRBER
 • TGW
 • Dambach
 • Dexion Lampe Lagertechnik – Gonvarri Material Handling
 • Knapp, Schwingshandel, Beumer


Výkon EDC v detailoch:

 • Vychystávacia plocha – 6.500 m2
  • AGV zabezpečuje obeh tovaru medzi skladmi s optimalizovanou trasou
  • Nakladanie paliet pomocou technológie RFID
  • Výkon vychystávania: 20,00 objednávok / deň = max. 10 000 balíkov/deň
 • Skladová plocha – 4.500 m2
  • Miniload: 115 000 skladovacích miest pre kontajnery s hmotnosťou 35 kg
   • Automatické rozloženie hmotnosti
   • Skladovanie viac ako 25 000 hotových výrobkov
   • 26 000 procesov skladovania / vychystávania za deň
  • Dopravná technika: 2 000 kontajnerov za hodinu
  • Regálový systém: 6 900 paletových miest po 574 kg
  • Manipulácia s paletami pomocou priečnych distribučných vozíkov a žeriavov

Výsledok

Harting Technology Group

Výsledok
Harting Technology Group Výsledné distribučné centrum s rozlohou 11 000 m2 je pôsobivým modelom skladovania a prevádzkovej efektívnosti s vysokou technológiou. Je to tiež výkladná skriňa vlastnej technológie spoločnosti Harting.

Efektivita nového Európskeho distribučného centra (EDC) skupiny Harting Technology Group je vynikajúca. Najmodernejšia technológia skladovania a vychystávania objednávok zaisťuje najvyšší stupeň účinnosti a výkonu a odráža všetko, čo Harting znamená: Pushing Performance. Vnútorná technológia je integrovaná všade v budove a v interiéri.

Každý deň je možné individuálne vybrať a zabaliť približne 20 000 položiek objednávky zákazníkov. S až 110 nákladnými a dodávkovými vozidlami opustí EDC v deň zadania objednávky približne 10 000 balíkov určených pre zákazníkov na celom svete.
So svojimi inovatívnymi intralogistickými riešeniami je Európske distribučné centrum tiež vlajkovým projektom technologických znalostí spoločnosti. „Naše produkty sú všade v tejto budove, v jej technológii, systéme, jej vnútornom fungovaní,“ povedal Philip Harting, generálny riaditeľ spoločnosti Harting.

Harting Technology GroupO spoločnosti:

Harting Technology Group je rodinná firma založená v Nemecku v roku 1945, ktorá pôvodne vyrábala každodenné zariadenia. Zakladateľ však čoskoro rozpoznal potrebu nemeckého rozvíjajúceho sa priemyslu po technických výrobkoch.

Bol vyvinutý konektor Han, ktorý sa neskôr stal celosvetovo uznávaným štandardom. V priebehu rokov sa spoločnosť vypracovala na jedného z popredných svetových poskytovateľov technológie priemyselného pripojenia pre tri kľúčové oblasti: dáta, signály a energia. Harting v súčasnosti zahŕňa 14 výrobných závodov a 44 predajných spoločností po celom svete.