Skip to main content

Dexion nájde správne riešenie pre lekáreň nemocnice v Drážďanoch. 

Hospital Dresden-Friedrichstadt, Nemecko

Prehľad prípadovej štúdie

Zákazník: Nemocnica Drážďany - Friedrichstadt
Miesto: Drážďany/Nemecko
Použité produkty/služby: Horizontálny otočný systém (Horizontal Carousel - HOCA). Plastové nádoby a kontajnery. Spádové paletové regály. Policové regály HI280. Dexion Warehouse Management System (WMS)

Požiadavky zákazníka

hospital pharmacy de

Lekáreň je zodpovedná za dodávku liečiv, zdravotníckych potrieb a laboratórnej diagnostiky pre túto rušnú   univerzitnú nemocnicu v Drážďanoch.

S viac ako 3 500 rozličnými druhmi položiek v zásobe, lekárnici a ďalší zamestnanci trávili zbytočne veľa času hľadaním tých správnych. Keď bola zadaná objednávka na novú budovu lekárne, manažment nemocnice chcel nainštalovať skladovací systém, ktorý by šetril čas, zvýšil bezpečnosť a znížil chyby pri vychystávaní.

Požiadali Dexion o pomoc s hľadaním správneho riešenia.

Riešenie od Dexionu

Tím Dexion vedel, že ideálne pre tento typ prostredia sú automatizované systémy. Vzhľadom na pomerne nízke stropy a potrebu 100% presnosti vychystávania, tím odporučil horizontálny otočný systém (HOCA).

hospital pharmacy de

Dexion HOCA je systém, ktorý dodáva položky do vychystávacej stanice.

Používateľ jednoducho zvolí produkt, ktorý potrebuje, a o niekoľko okamihov neskôr je mu vydaný na prednej strane vychystávacej stanice. Bez zdĺhavých vyhľadávaní, so zaručenou presnosťou a väčšou kapacitou úložného priestoru sa systém HOCA ukázal byť nesmiernym prínosom pre personál ako aj manažment lekárne.

Položky určené na vychystávanie môžu byť ukladané v plastových nádobách alebo kontajneroch s dostatkom priestoru pre výrobky rôznych rozmerov a tvarov. 

Horizontálny otočný systém (HOCA) v skratke:

  • Zvyšuje úložnú kapacitu prostredníctvom optimálneho využitia dostupnej hĺbky miestnosti
  • Znižuje nutnosť chôdze a čakania zamestnancov na minimum    
  • Vyhýba sa chybám pri vychystávaní
  • Garantuje rýchle, efektívne a presné vybavovanie objednávok
  • Dosahuje maximálnu možnú hustotu skladovania 

Aby bolo možné držať krok s neustálymi požiadavkami zvyšku nemocnice, boli v lekárni nainštalované štyri systémy HOCA spolu s Dexion Warehouse Management Systémom (WMS). Každé zariadenie HOCA bolo pripojené k centrálnemu systému, čo umožnilo simultánne vybavovanie 15 objednávok naraz jedným operátorom.

Špeciálne sklenené dvierka uzatvárajú prístupovú oblasť každého systému HOCA. Tie sa dajú otvoriť až potom, ako sa výrobok potvrdí výberom na displeji. Je to veľmi dôležitý bezpečnostný prvok pre tento vysoko regulovaný a dôkladne sledovaný sektor.

Výsledok

Dexion výrazne zlepšil efektivitu fungovania našej lekárne.

O nemocnici Drážďany - Friedrichstadt

Nemocnica Drážďany - Friedrichstadt spadá pod Technickú univerzitu v Drážďanoch. V rámci štyroch lokalít prevádzkuje 45 kliník a ústavov a má viac ako 3 300 zamestnancov, ktorí každoročne poskytujú zdravotnú starostlivosť pre takmer 200 000 pacientov.